Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wettelijke garantie tweedehands auto

Vraag gesteld door N.P. Bader op 22 juni 2020

Ik heb zaterdag 30 mei een BMW 325i touring uit 2005 gekocht bij een occasiondealer zonder garantie van het bedrijf omdat ik de aankoop op de juiste manier gedaan heb zoals beschreven staat bij "Wettelijke garantie". Ik heb een automonteur meegenomen die ook uitleesapparatuur had. Er is gevraagd aan de verkoper of er bijzonderheden of mankementen zijn waar ik weet van zou moeten hebben, die waren er niet. Tijdens het aankooponderzoek zijn er een paar puntjes gevonden die meegenomen konden worden in onderhandelingen maar geen shockende bevindingen, tot ik 10 minuten later bij het tankstation stond na de aankoop.

Er zijn een wat schokkende bevindingen gedaan in de 9 dagen dat de auto op mijn naam staat. Na de aankoop moest ik natuurlijk tanken. Na het betalen liep ik terug naar de auto en zie ik tot mijn verbazing brandstof uit de auto lopen. Ik heb direct contact met de verkoper opgenomen en aangegeven dit thuis op de brug te bekijken. Voor zover we hebben kunnen zien, verwachten we dat het zit in de ontluchtingsslang van de tank.

Het plan was om op het moment dat ik weer moet tanken de wielkast eruit te halen om werkelijk te kunnen zien waar het lekt. Dat moment is nu zo'n beetje aangebroken maar toen kwam ik maandag 8-06 voor een nog veel grotere verassing te staan.

Ik start de auto na het doen van wat boodschappen en ik hoor en tik in het blok, gaat onregelmatig stationair draaien, ik had het vermoeden dat er meerdere cilinders uitgevallen waren. Natuurlijk heb ik meteen contact opgenomen met mijn automonteur. De auto heeft niet meer gereden en hebben gisteravond de auto uitgelezen waaruit bleek dat cilinder 5 en 6 niet mee draaiden. We hebben de bougies en bobines vervangen maar niks dat het probleem verhielp. De bougie van cilinders 6 zag er heel slecht uit (verrot), aanslag van olie en water was duidelijk zichtbaar.

Omdat we het probleem niet op konden lossen met het vervangen van de bougies en bobines heeft de monteur verder gekeken. Na het handmatig draaien van krukas zag die wat verbazingwekkendst in het bougie gat van cilinder 6. Er lijkt een stukje metaal op de zuiger van cilinder 6 te zitten. Het is met het blootte oog goed te zien, een foto ervan maken was wat lastiger.

Na wat mail contact over en weer hebben ze de auto donderdag 11-06 opgehaald om diagnose te stellen. Zaterdag 20-06 kreeg ik de diagnose via de mail en een voorstel qua betaling.

Mail van occasiondealer:
"De klep van het inlaatspruitstuk is afgebroken en in de motor terecht gekomen. De kop moet er nu verder af en alles moet gereviseerd worden. Je hebt van ons €345,- korting gekregen, ik stel voor dat je dit aan ons betaalt en dat wij de rest van de reparatie betalen."

Ik heb in één van de eerste mailtjes aangegeven niet van plan was te investeren in een auto van €7.650,- die ik een aantal dagen geleden gekocht heb. Mijn reactie op de mail van de dealer was dus ook dat ik niet van plan ben €345 te betalen. Waarin ik ook aangaf dat ik kosten heb moeten maken om mijzelf van vervangend vervoer te voorzien, deze was ik niet van plan te claimen bij de dealer als de auto gewoon gerepareerd zou worden.

Ik heb in mijn mailreactie gezegd:
"Ik vind het niet helemaal in verhouding een auto te kopen voor €7.650,- die na een aantal dagen ernstige motorische problemen heeft en niet meer voor normaal gebruik kan gebruiken. Volgens de wet heb je recht op een deugdelijk product. Dat is een product dat geschikt is voor normaal gebruik. Jullie tot nu toe goed gehandeld om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen, daar dank ik jullie voor. Maar ik kan niet akkoord gaan met het betalen van €345,- voor een auto die deze problemen niet had mogen hebben voor de aanschafwaarde."

Reactie occasiondealer:
"Dan stoppen we met het repareren van de auto. Jou monteur is ook met de auto bezig geweest, juridisch gezien mag dit niet en vervalt dan welke vorm van garantie dan ook. We kunnen het elkaar nu heel lastig gaan maken, volgens mij neem ik nu ruim €2.000,- kosten op mij plus dat je dan een bijna gereviseerd blok krijgt voor slechts €350,-"

Mijn vraag sta ik mijn recht of zijn er punten die de dealer kan aanvechten. Ik ben alles behalve van plan het tot een zaak te laten komen, want ik wil gewoon z.s.m. mijn auto gerepareerd terug zonder te hoeven betalen. Kan ik van de reparatie een garantie eisen (die zwart op wit staat)?

Zouden jullie mij kunnen adviseren wat verstandig is om te doen om z.s.m. mijn auto terug te hebben en zo min mogelijk kosten te maken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht. Het voertuig had een aantal gebreken waardoor een korting is bedongen op de koopprijs. Kort na de aankoop is een ander gebrek gebleken. U heeft de bekende gebreken laten oplossen door een andere garagehouder en heeft diagnose laten uitvoeren naar het nieuwe gebrek.

Na overleg met de verkoper heeft u het voertuig voor diagnose en herstel aan de verkoper meegegeven. De klep van het inlaatspruitstuk is afgebroken en in de motor terecht gekomen. De garagehouder wil het gebrek herstellen als u de overeengekomen korting terugbetaalt als bijdrage aan deze herstelkosten. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Consumentenkoop

In het geval van een consumentenkoop wordt de bewijslast voor de eerste 6 maanden na aankoop omgedraaid. De verkoper zal dus moeten bewijzen dat het gebrek niet al aanwezig was op het moment van aankoop. Met andere woorden de verkoper zal moeten aantonen dat het gebrek is ontstaan door onjuist gebruik of verkeerd onderhoud. Dit volgt uit art. 7:18 BW.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, kunt u van de verkoper eisen dat het gebrek op zijn kosten wordt hersteld.

Herstel andere gebreken

U was bekend met de andere gebreken en u heeft hiervoor een korting bedongen op de koopprijs. Deze gebreken mocht u op grond van de overeenkomst verwachten en u kunt het herstel van deze gebreken dus niet eisen van de verkoper.

Rechten verspeeld

De verkoper stelt dat, doordat u werkzaamheden heeft laten uitvoeren door een derde u geen recht meer zou hebben op kosteloos herstel. Dit is onjuist. Alleen als de verkoper kan aantonen dat het gebrek dat moet worden hersteld het gevolg is onjuist onderhoud of gebruik, bevrijdt dit de verkoper van zijn verplichting tot het op zijn kosten herstellen van het gebrek. In dit geval zouden de uitgevoerde werkzaamheden verband moeten houden met het ´nieuwe´ gebrek, waarvan geen sprake is.

Conclusie

U heeft recht op kosteloos herstel van het gebrek. Voor het verrekenen van de bedongen korting bestaat geen rechtsgrond. Omdat de verkoper lid is van de Bovag zou u, als u er onderling niet uitkomt, het geschil kunnen voorleggen aan de geschillencommissie. Dat u niet eerst de verkoper in de gelegenheid heeft gesteld om het gebrek te herstellen, kan in een eventuele procedure nadelig worden uitgelegd.

Ter voorkoming van een geschil kunt u voorstellen om gedeeltelijk bij te dragen aan de reparatiekosten. Het kan bijvoorbeeld aanvaardbaar zijn om een gedeelte van het bedongen kortingsbedrag te betalen aan de verkoper. Een (juridische) procedure neemt meestal veel tijd in beslag.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.