Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersregels nieuwbouwwijk

Vraag gesteld door op 4 juni 2020

In aanbouwzijnde wijk, verharde wegen, bouwverkeer, bouwweg en woonverkeer nieuwe bewoners: kortom drukte van jewelste. Geen verkeersborden, onoverzichtelijke situaties. Gelden er specifieke verkeersregels/reglementen in deze situatie? Wat kan de gemeente hier aan doen? Ik verneem graag uw advies namens nieuwe bewoners.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de verkeersregels die gelden in een woonwijk in aanbouw. Mede door het bouwverkeer is de verkeerssituatie onoverzichtelijk. U wilt graag weten of er specifieke verkeersregels gelden en of u de wegbeheerder kunt aanspreken zodat de verkeerssituatie duidelijker wordt.

Openbaar toegankelijke weg

De in Nederland geldende verkeersregels zijn van toepassing op alleen voor het openbaar verkeer openstaande wegen. Als er geen verkeertekens of verkeersborden zijn geplaatst, gelden de algemene verkeersregels. De algemene verkeersregels vindt u in de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersmiddelen en Vervoer 1990. Er gelden geen specifieke verkeersregels op de weg in een in aanbouw zijnde woonwijk.

Wegbeheerder

U kunt er bij de wegbeheerder op aandringen om een verkeerssituatie te verduidelijken of te verbeteren. Alternatief kunt u een melding doen bij Veilig Verkeer Nederland. Mijn inschatting is dat de wegbeheerder al voorbereidingen heeft getroffen om de verkeerssituatie te verbeteren en dat Veilig Verkeer Nederland geen actie zal ondernemen tot het moment dat het gedeelte van de wijk afgebouwd is.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland verwijs ik u graag naar onze website.