Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Italië zonder notificatie

Vraag gesteld door op 24 juli 2020

Vandaag op 24 juli 2020 ontving ik via Call2Collect een boete van een verkeersovertreding in Italië. Er is echter nooit eerder een notificatie van deze boete bij ons binnengekomen. Volgens Call2Collect is er een aangetekende brief geweest, is deze aangeboden toen we niet thuis waren. Deze is vervolgens niet opgehaald bij het depot omdat we ook nooit een notificatie hebben ontvangen en daarna retour gegaan naar Italië. Wij hebben dus nooit eerder van een overtreding geweten.

Het gaat om een behoorlijk bedrag. 359,67 euro voor de overtreding en 336 euro incasso en administratie kosten. Ik heb hierover 3 vragen:

  1. is deze boete na zo'n lange periode nog geldig (ik las dat de boete binnen 360 dagen moet zijn aangeboden wat bij ons dus niet het geval is)?
  2. wat is de juridische positie van Call2Collect?
  3. wat zijn de gevolgen als we niet betalen?

Tenslotte zou ik graag uw advies ontvangen hoe dit zo correct mogelijk en in ons voordeel af te handelen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een brief ontvangen van het Nederlandse incassobureau Call2Collect. Het gaat over een boete voor verkeersovertredingen uit december 2018. U heeft nooit eerder bericht ontvangen over deze boete. U wilt graag weten of u moet ingaan op het betaalverzoek van Call2Collect of dat u nog bezwaar kunt maken tegen de boete. Ook wilt u graag weten wat de juridische positie van Call2Collect is en wat de gevolgen zijn van het onbetaald laten van deze rekening. Ten slotte wilt u graag weten wat u nu het beste kunt doen.

360-dagen termijn

Volgens de Italiaanse wet moet de overtreder binnen 360-dagen na het vaststellen van de overtreding op de hoogte worden gebracht van de strafoplegging. Voor het vaststellen van de overtreding moeten de Italiaanse autoriteiten bekend zijn met de identiteit van de overtreder. Omdat u gebruik maakte van een huurauto is het lastig om na te gaan op welk moment de Italiaanse autoriteiten bekend waren met uw identiteit. Zij hebben dit eerst moeten opvragen bij de verhuurder.

Aanvullende informatie opvragen

Om te kunnen bepalen of bezwaar mogelijk is op grond van het niet tijdig aanbieden van het proces verbaal, zal dit proces verbaal én een bewijs van tijdige aanbieding van het poststuk moeten worden opgevraagd.

Call2Collect

Het incassobureau heeft opdracht van de Italiaanse autoriteiten gekregen tot het incasseren van de boete. Het incassobureau mag proberen de boete te incasseren en kan u vragen incassokosten te betalen. Het incassobureau kan u rechtens niet dwingen om tot betaling over te gaan. Alleen het CJIB kan betaling van buitenlandse verkeersboetes afdwingen in Nederland. U kunt niet gedwongen worden de incassokosten te betalen. Als u vrijwillig de incassokosten betaalt, kunt u deze kosten echter niet terugvorderen.

Gevolgen niet betalen

Als u niet betaalt, zal Call2Collect de opdracht terug moeten geven aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan vervolgens de vordering in Italië incasseren of ter incasso afstaan aan het CJIB. Als u binnen 5 jaar na het vaststellen van de boete geen bericht heeft ontvangen van het CJIB of in Italië van de Italiaanse autoriteiten, dan is de boete verjaard en kan betaling niet meer worden afgedwongen.

Als het CJIB de boete incasseert dan vorderen zij het hoogst in het proces verbaal genoemde bedrag vermeerderd met administratiekosten. Als u het CJIB niet betaalt dan is het CJIB bevoegd het bedrag te verhogen.  

Conclusie

Ik raad u aan nog niet te betalen en het incassobureau te vragen om:

  • (a) Het proces verbaal en bewijs dat dit u destijds aangetekend is aangeboden. De Italiaanse autoriteiten moeten namelijk aantonen dat het poststuk (het proces-verbaal) u destijds aangetekend is aangeboden.
  • (b) een specificatie van het gevorderde bedrag.

Na ontvangst van het bovenstaande kunt u bepalen of bezwaar nog mogelijk is en tot betaling van welke kosten u door het CJIB gedwongen zou kunnen worden. Vervolgens kunt u aan Call2Collect aangeven onder welke voorwaarden u bereid bent de boete via hen te betalen. U kunt hierbij aangeven dat de incassokosten niet betaald hoeven te worden. U kunt hiervoor het model bezwaarbrief tegen aanmaning incassobureau op onze website gebruiken.