Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Italië

Vraag gesteld door op 4 juni 2020

Ik kreeg recent een brief van Call2Collect over een boete uit 2018 met het verzoek om 480,60 euro over te maken. De oorspronkelijke bekeuring heeft mij echter nooit bereikt. Zoals ik op de ANWB site had gelezen heb ik, deels met behulp van uw voorbeeldbezwaar, bewijs opgevraagd dat deze bekeuring aan mij is aangeboden. Na enkele dagen kreeg ik de bewijsstukken. En wat bleek, de oorspronkelijke bekeuring is nooit aangeboden aan mij, want de adressering was niet juist.

Ik heb de suggestie gedaan om mij via de Italiaanse instantie per mail de juist geadresseerde bekeuring te laten toekomen. En aangeboden om het oorspronkelijke bedrag (116,70 euro) te betalen. Nu krijg ik echter een nieuwe mail van ze met het voorstel om 223 euro te betalen, het maximale bedrag uit de Italiaanse bekeuring. Omdat ik nooit in de gelegenheid ben geweest om te betalen vind ik dit niet redelijk. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een brief ontvangen van een incassobureau inzake een Italiaanse boete. Nadat u de gegevens van de originele boete heeft opgevraagd, bleek dat de boete u nooit eerder correct heeft bereikt. Het incassobureau heeft voorgesteld dat u het hoogst genoemde bedrag van de boete betaalt. U bent van mening dat u het laagst genoemde bedrag van de boete verschuldigd bent, omdat u binnen 5 dagen na ontvangst van de boete had willen betalen. U wilt graag weten welke opties u heeft.

Hoogte bedrag

Als de boete u niet eerder correct is aangeboden is het verdedigbaar dat u alleen het laagste genoemde bedrag betaald. Immers nadat de boete u bereikt heeft, heeft u bij betaling binnen 5 dagen recht op een korting op het boete bedrag.

Betalen

U kunt de boete voldoen door betaling aan het incassobureau. Let in dat geval goed op dat deze betaling tegen finale kwijting plaatsvindt. Als de Italiaanse autoriteiten in Italië deze boete alsnog zouden proberen te incasseren, kunt u in dat geval bewijzen dat u reeds bevrijdend betaald heeft aan het incassobureau. Let ook goed op dat er overeenstemming is over de hoogte van het bedrag. Als u zonder overeenstemming het laagste genoemde bedrag uit de boete aan het incassobureau betaalt, kan het incassobureau dit bedrag eerst verrekenen met incassokosten, waardoor de boete (nog) gedeeltelijk opeisbaar blijft.

Niet betalen

Het incassobureau kan u niet rechtens dwingen om tot betaling over te gaan, dit kan in Nederland alleen het CJIB. U kunt er dus voor kiezen de boete onbetaald te laten en verdere acties van de Italiaanse autoriteiten, zoals het inschakelen van het CJIB, af te wachten. Mocht het CJIB vervolgens de boete incasseren, dan heeft u sterke bezwaargronden tegen deze boete, omdat de boete u nooit correct is aangeboden. Als u de boete niet betaald, bestaat het risico dat het CJIB alsnog wordt ingeschakeld om de boete te incasseren of dat de Italiaanse autoriteiten u in Italië tot betaling dwingen. In ieder geval kan dan slechts het hoogst genoemde bedrag van de originele boete geïncasseerd worden eventueel verhoogd met € 9,- administratiekosten.

Verjaring

Als u binnen 5 jaar na het vaststellen van de boete geen bericht ontvangt van het CJIB of de Italiaanse autoriteiten is de boete verjaard en kan deze niet meer rechtens geïncasseerd worden.

Conclusie

Ik raad u aan de boete onbetaald te laten. U heeft goede bezwaargronden ingeval het CJIB de incasso ter hand zou nemen. Naar onze ervaring worden boetes uit Italië meestal niet aan het CJIB aangeboden. Als u desondanks definitief van de boete af wilt, raad ik u aan om na overleg met het incassobureau, maximaal het laagst genoemde bedrag van de boete te betalen.

Voor meer informatie over Italiaanse boetes verwijs ik u graag naar onze website.