Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging jaarplaatsen Le Parage Noordwijkerhout

Vraag gesteld door J.C. Zaal op 17 juli 2020

Hebben een jaarplaats met een vaste staplaats voor een chalet. De jaarplaats kost nu 1706 euro. De eigenaar wil de prijs verhogen per 2022 naar 3075 euro. Bedragen inclusief BTW. Verhoging van bijna 80 proc. Mag dat zomaar? De eigenaar beroept zich op art. 4.6 van de Recron voorwaarden.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U huurt een vaste plaats voor een chalet op  Le Parage, Noordwijkerhout. De jaarplaats kost 1706 euro maar de ondernemer wil de prijs verhogen naar 3075 euro. De ondernemer verwijst naar artikel 4.6 van de Recron Voorwaarden. Mag de ondernemer zijn prijs met ongeveer 80% verhogen?

Artikel 4.6 van de Recron Voorwaarden vaste plaatsen

De ondernemer heeft het recht eenmaal per overeenkomstjaar het jaargeld te verhogen. De ondernemer kan de prijs slechts aanmerkelijk verhogen indien hij dit ten minste achttien maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld.

Wat is een aanmerkelijke prijsverhoging

Als de ondernemer een prijsverhoging met meer dan 10% aankondigt dan wordt dat gezien als een aanmerkelijke prijsverhoging. U geeft niet aan per wanneer de ondernemer de prijsverhoging wil doorvoeren. In ieder geval moet hij dit minstens 18 maanden voor de ingangsdatum doen. Ook moet de ondernemer motiveren waarom hij een dergelijke prijsverhoging wil doorvoeren.
Als de ondernemer aanzienlijke verbeteringen aanbrengt op het terrein, door bijvoorbeeld de faciliteiten uit te breiden dan mag hij een prijsverhoging doorvoeren. Of een verhoging van 80% dan redelijk is, zal moeten blijken uit zijn motieven. Het zou ook een mogelijkheid zijn dat de ondernemer de prijsverhoging niet ineens doorvoert maar deze verhoging verspreidt over een aantal jaren.

Wat kunt u doen

U kunt de prijsverhoging bespreken met de ondernemer en hem vragen naar de reden van deze uitzonderlijke prijsverhoging. Komt u er niet uit met de ondernemer dan heeft u de mogelijkheid uw zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten en plichten op een camping vindt u op onze website.