Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snelheidsovertreding Frankrijk

Vraag gesteld door E.H. van Til op 31 januari 2020

Op 12-08-2017 ben ik in Frankrijk geflitst met 99km/u waar volgens de berichtgeving van de boete 90km/u is toegestaan. Na correctie was de snelheid 94km/u met een boete van 68 euro. Deze heb ik betaald binnen de termijn en bezwaar aangetekend. Dit omdat ik nog op streetview heb nagekeken wat de borden aldaar aangaven en dat was 100km/u.

Bijna 3.5 jaar geen antwoord ontvangen. En Ineens 16-01-2020 een brief ontvangen van Police Court of Rouen. In deze brief staat alleen herhaling van de boete en waar alles gebeurd is 3.5 jaar geleden. Hierbij ook nog een toelichting. De boete was 50 euro, procedure fee is 31 euro. Totaal komt op 81 euro. 68 euro reeds betaald dus of ik nog 13 euro wil overmaken. Als ik dit niet doe kan de boete oplopen tot 1500 euro!?

Dit vind ik een onverklaarbare gang van zaken. Ik heb de boete binnen de termijn betaald jaren geleden. Bezwaar gemaakt omdat ik graag uitleg of bewijs wil dat ik toch te hard heb gereden en nu krijg ik 13 euro extra boete kosten!? Met daarbij nog een dreiging dat als ik niet betaal het kan oplopen tot 1500 euro. Die 13 euro ga ik maar betalen want ik wil niet komende zomer bij het eerste tolpoortje aan de kant gehaald worden omdat er nog iets open staat.

Mijn vraag is, herkend u dit en is dit normaal in Frankrijk? Uw collega van de standaard helpdesk had hier nog nooit van gehoord. Indien nodig kan ik u scans van de betreffende papieren toesturen. Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een boete gekregen voor een (vermeende) snelheidsovertreding in Frankrijk. U heeft bezwaar gemaakt tegen deze boete en heeft het bedrag van de forfaiaire boete overgemaakt via de website antai.fr. Ruime tijd later heeft u de boete opnieuw ontvangen met een brief van de plaatselijke politierechter. U moet € 13,- aan extra kosten te betalen. U wilt graag weten of dit de gebruikelijke procedure is in Frankrijk.

Boeteafhandeling in Frankrijk

In Frankrijk wordt na het constateren van een verkeersovertreding een kennisgeving aan de overtreder verstuurd. Er kan de gekozen worden om te betalen of om bezwaar te maken tegen de forfaitaire  boete.

Betalen boete, geen bezwaar

Als gekozen wordt  betaling van de boete mag bij betaling binnen 46 dagen een gereduceerd tarief worden betaald. Bij betaling tussen 47 en 75 dagen is het forfaitaire boetebedrag verschuldigd en bij latere betaling raakt een verhoogd boete bedrag verschuldigd. Bij betaling van de boete wordt afgezien van verzet tegen de boete.

Bezwaar tegen boete, betalen zekerheid

Als gekozen wordt beroep aan te tekenen, wordt een procedure opgestart. Voordat een procedure in behandeling wordt genomen moet zekerheid gesteld worden. Dit gebeurt door betaling van een geldsom. De hoogte van die geldsom is vastgesteld op het forfaitaire boetebedrag. Bij een beroepsprocedure wordt de forfaitaire boetevaststelling altijd vernietigd. Wordt u in het gelijk gesteld dan wordt het door u betaalde bedrag aan zekerheidstelling geretourneerd. Wordt u niet in het gelijk gesteld dan wordt een nieuwe boete vastgesteld. Aanvullend moet u dan procedurekosten betalen.

Conclusie

In dit geval is de normale procedure van boeteafhandeling in Frankrijk gevolgd. Als u overtuigd bent dat u de overtreding niet hebt begaan, kunt u in hoger beroep gaan. Snelheidsbeperkingen kunnen tijdelijk worden ingesteld. Streetview maakt gebruik van oudere beelden en daaruit kan dus niet worden afgeleid welke snelheid maximaal was toegestaan op het moment dat de overtreding werd vastgesteld. NB streetview bevestigt mijns inziens juist dat ter plaatste een snelheidsbeperking geldt van 90 km/u.

Ik raad u aan de zaak te laten rusten en in het vervolg alleen in beroep te komen, indien u overtuigd bent en kunt bewijzen dat u de overtreding niet hebt begaan. Het aantekenen van beroep brengt als risico met zich mee dat u in het ongelijk wordt gesteld. In dat geval moet de boete op een hoger bedrag worden vastgesteld dan het verlaagde tarief op de kennisgeving en zult u de proceskosten moeten betalen.

Voor meer informatie over verkeersboetes in Frankrijk verwijs ik u graag naar onze website.