Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snelheid ambulance op woonerf

Vraag gesteld door O.J. Meijer op 9 juni 2020

Wat is de wettelijk toegestane maximum snelheid voor een ambulance met sirene/licht in een/op een woonerf?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Op een woonerf geldt een wettelijke maximumsnelheid van 15 km/u. U wilt weten hoe hard een ambulance daar mag rijden.

Nederlandse hulpdiensten werken met richtlijnen. In de Regeling optische en geluidssignalen 2009 staat dat hulpdiensten maximaal 40 kilometer per uur harder mogen rijden dan andere auto’s. De optische en geluidssignalen moeten dan wel aan staan.

De richtlijn is dat het afwijken van algemeen geldende verkeersregels en gedragsnormen restrictief gebeurt en alleen indien daartoe voldoende noodzaak bestaat. Hierbij maakt de bestuurder een afweging tussen te nemen risico en het beoogde doel. Hoeveel de hulpdienst zal afwijken van de algemeen geldende verkeersregels, zal afhangen van de weginrichting en verkeerssituatie is. Zo zal harder rijden op een snelweg eerder mogelijk zijn dan op een woonerf.