Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Slijpsel in het hele systeem

Vraag gesteld door A.T.A. van Veenendaal op 4 juli 2020

3 jaar geleden heb ik mijn VW Transporter nieuw gekocht. Elke 15.000 km onderhoud verricht en alleen fuel save diesel getankt. Nu moet alles vervangen worden na 80.000 km vanwege het feit dat er in het hele systeem slijpsel aanwezig is waardoor de verstuivers kapot gaan. Het zou om de hoge druk brandstof pomp van Bosch gaan wat blijkbaar een bekend verschijnsel schijnt te zijn. Kosten tussen de 8000 en 10000 euro. Is er een mogelijkheid om deze kosten te verhalen op iemand, de verkoper of vw?

Graag advies en of er meerdere gevallen bekend zijn.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft 3 jaar geleden een nieuwe VW Transporter gekocht. Tijdens de meest recente onderhoudsbeurt is gebleken dat er slijpsel in het systeem aanwezig is waardoor de verstuivers kapot zijn gegaan. De hogedruk injectiepomp blijkt defect. De reparatiekosten zijn fors. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Dit wettelijk recht geldt naast een eventuele fabrieksgarantie en geldt ook na afloop van de fabrieksgarantie.

Gebrek

Een hogedruk injectiepomp hoeft zelden te worden vervangen. Bij normaal gebruik en onderhoud van de auto, mag u verwachten dat een injectiepomp ten minste 200.000 km meegaat. Gelet op de kilometrage en het bouwjaar van de auto, hoefde u dit gebrek niet te verwachten. Een defecte injectiepomp kan slijpsel in het systeem veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Vaak zal de verkoper wijzen op verkeerd brandstof gebruik. Het defect kan immers ook worden veroorzaakt door het tanken van benzine. U zult moeten bewijzen dat de schade het gevolg is van een gebrekkig product en dat dit gebrek al aanwezig was toen u de auto werd geleverd.

Gelet op de aard van het gebrek is het aannemelijk dat de oorzaak van dit gebrek al bestond op het moment van aflevering van de auto. Tenzij een keer (een kleine hoeveelheid) verkeerde brandstof is getankt.

Door onderzoek van een brandstofmonster zou e.e.a. kunnen worden vastgesteld.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wil verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.

Let op, u moet de verkoper wel in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Als u dit niet doet, verspeelt u mogelijk uw rechten.

Conclusie

U hoefde het gebrek niet te verwachten naar de aard van het gebrek, de kilometrage en bouwjaar van de auto. Ik raad u aan om het gebrek aan de verkoper voor te leggen en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Mocht de verkoper stellen dat het gebrek te wijten is aan verkeerde brandstof, dan zult u onderzoek moeten laten verrichten naar de brandstof in het systeem. U kunt de importeur en/of fabrikant niet rechtsstreek aanspreken. U moet de verkoper aanspreken tot herstel.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.