Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade vlak na grote beurt

Vraag gesteld door op 12 juni 2020

Wij hebben een Citroën C3 1.4I dynamique 5 drs, bouwdatum 23-04-2010. Gisteren (11-06-2020) is onze auto kapotgegaan tijdens rijden op de snelweg. Na inspectie van de garage blijkt de distributieriem beschadigd, dit heeft ook verdere schade aan de auto toegebracht (o.a. kleppen, mogelijk meer). Al met al lijkt het een behoorlijke reparatie te worden.

De garagemonteur zei dat we 'pech' hebben gehad dat hij de 150.000 km net niet heeft gehaald. Hierna ben ik mezelf nog even gaan verdiepen, hierdoor heb ik kunnen vinden dat voor ons model auto de distributieriem vervangen dient te worden na 120.000 km of maximaal 10 jaar.

Nu is het zo dat onze auto ongeveer 2 maanden geleden nog een grote beurt gehad heeft bij deze garage (eind maart 2020). Nu vraag ik mij heel erg af waarom toen niet de distributieriem vervangen is, gezien de teller destijds op 127.726 stond en de 10 jaar drempel ook net verstreken was. Op de site van Profile staat nota bene (hun woorden) 'Bij een grote beurt controleren we je auto op meer dan 90 punten. Zo vervangen we filters en bougies, controleren we de distributieriem, uitlaat en banden en vullen we alle vloeistoffen bij'.

De garagemonteur had aangegeven dat de distributieriem fysiek controleren niet zomaar kon bij onze auto toen ik hiernaar vroeg (na kapotgaan dus), maar ik neem aan dat zij bij een grote beurt toch de distributieriem moeten vervangen wanneer zij zien dat zowel de 120.000 km als de 10 jaar termijn is verstreken. Mijn vermoeden is dat zij per abuis 150.000 hebben aangehouden omdat dit voor andere Citroën C3 modellen wel de limiet is.

De garagemonteur neemt nog contact met mij op over eventuele verdere schade en een offerte, bovenstaande zorgen heb ik nog niet geuit omdat ik eerst mijn eigen research wilde doen naar de feiten.

Ik ga sowieso proberen eruit te komen met de garage, maar als zij niet bereid zijn onze (volgens ons door hun toedoen, dit was immers niet gebeurd als de distributieriem was vervangen bij de grote beurt) extra geleden schade willen we dit waarschijnlijk op andere manier kunnen verhalen.

Graag zou ik dan ook enig advies krijgen over het 'hoe nu verder' als zij niet bereid zijn onze extra kosten (de distributieriem zelf zouden we uiteraard gewoon betalen, die was aan vervanging toe) te betalen. Ook zou ik graag horen hoe jullie tegen de situatie aankijken en of wij in ons recht staan.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in 2018 een occasion gekocht. Kort na het laten uitvoeren van een grote beurt is de distributieriem gesprongen met forse motorschade tot gevolg. De distributieriem is bij de laatste grote beurt niet vervangen. U wilt graag weten of de garagehouder aansprakelijk is voor de gevolgschade.  

Overeenkomst van opdracht

Op grond van de wet moet de opdrachtnemer (de garage) bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het is afhankelijk van de aard van de opdracht hoever deze zorgplicht van de opdrachtnemer gaat.

Als de opdracht beperkt is tot het uitvoeren van een bepaalde reparatie, dan kan niet van de garagehouder worden gevergd dat hij (aanvullend) onderzoek uitvoert en de particulier op de hoogte stelt van ander ‘noodzakelijk’ onderhoud.

Als u als particulier het onderhoud in algemene zin uitbesteedt aan een garage, dan is de garage verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van dat onderhoud. Van de eigenaar kan niet worden verwacht dat hij de nodige kennis heeft, van een garage wel. Ook is de garage verantwoordelijk voor het vergaren van de juiste en actuele informatie ten behoeve van dit onderhoud.

Fabrieksinformatie

Uit de fabrieksinformatie volgt dat de distributieriem van uw auto bij 120.000 km vervangen had moeten worden. De garagehouder had deze informatie moeten raadplegen en u moeten vragen of de distributieriem als onderdeel van deze opdracht moest worden vervangen.

Gevolgen niet (correct) nakomen

De garagehouder heeft niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen. Hiermee is de garagehouder te kort geschoten in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst. Het gevolg hiervan is dat de garagehouder de schade als gevolg van deze tekortkoming in de nakoming zal moeten vergoeden.

Conclusie

Ik raad u aan de garagehouder de tekortkoming in de nakoming voor te leggen. Als u er onderling niet uitkomt, zult u het geschil moeten voorleggen aan de rechter of aan de bevoegde geschillencommissie. Uit de algemene voorwaarden blijkt dat de garage een geschillenregeling heeft en u het geschil zou kunnen voorleggen aan de geschillencommissie. U kunt uiteraard ook genoegen nemen met gedeeltelijk vergoeding van de kosten, als u begrip heeft voor de verwarring over de kilometerstand waarbij de distributieriem vervangen moest worden en u een juridische procedure wilt voorkomen.

Voor meer informatie over klachten na onderhoud verwijs ik u graag naar onze website.