Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade opgelopen in autowasstraat

Vraag gesteld door op 5 juli 2020

Ik heb mijn auto laten wassen in een grote wasstraat. Toen de borstels aan weerszijden van de auto begonnen te draaien, hoorde ik een hard lawaai aan de rechterzijde van de auto. Direct stopte de hele wasstraat maar er gebeurde verder niets. Na ca. een halve minuut werd de hele straat weer in beweging gezet en begon het geklapper aan de rechterzijde weer. Nu stopte de wasstraat niet direct maar bleef even doordraaien tot en met de rechterachterdeur. Toen werd weer de wasstraat gestopt en kwam er een medewerker direct naar mijn auto om te vertellen dat er iets met m'n auto aan de hand was. Kennelijk was dit op de monitor te zien aangezien er voor en achter mij meerdere auto's werden voortgetrokken en men meteen naar mij toekwam.

Toen ik zei rechts een hoop lawaai te hebben gehoord, haalde men bij controle van de borstel een nummerbord te voorschijn. Dit bleek van m'n voorganger te zijn en had zich vast in de borstel gewikkeld. Direct na de wasbeurt kwam de manager de schade opnemen, zei dat het hun schuld was en de schade zou worden vergoed. Ik kon de claim opsturen en die zou naar hun verzekering worden doorgestuurd. Nu zegt de verzekeraar van de wasstraat "wij erkennen geen aansprakelijkheid, de kentekenplaat van de auto voor u zat niet goed vast. Tijdens de wasstraat is hij los gekomen en OP uw auto terecht gekomen. Er waren geen gebreken aan de wasstraat, onze verzekerde had de schade niet kunnen voorkomen. Wij raden u aan de auto voor u aan te spreken."

Er moet bewijs voor het gebrek bestaan. De bewijslast ligt bij mij zegt de verzekeraar want ik eis. Dit is naar mijn idee niet aan de orde. Ik laat mijn auto in de wasstraat wassen en krijg schade door de wasstraat, waardoor is niet niet relevant. De wasstraat moet volgens mij mijn schade op mijn voorganger verhalen en niet ik. Het nummerbord is overigens niet OP mijn auto terecht gekomen zoals zij zeggen maar zat verwikkeld in de borstel van de wasstraat. Als men direct na de eerste keer dat de wasstraat werd stilgezet was komen kijken, was een klein deel van de voorzijde mijn auto beschadigd geworden maar door de wasstraat de 2e keer langer door te laten lopen, zit ik nu opgescheept met een schade van ruim 1800,00 euro. Gaarne uw advies hoe nu verder.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft schade aan uw auto opgelopen in de wasstraat door toedoen van een kentekenplaat van een andere auto, welke was achtergebleven  in de wasstraat. U vraagt zich af welke partij u aansprakelijk kunt houden voor de schade aan uw auto.

Schade

Een ieder draagt zijn eigen schade, tenzij men kan bewijzen dat een andere partij hier wettelijk aansprakelijk voor is.

Aansprakelijk wasstraat

Het lijkt mij evident dat de medewerkers van de wasstraat nalatig zijn geweest bij het niet tijdig en adequaat handelen bij de storing in de wasstraat casu quo niet tijdig notie hebben genomen van het feit dat er een kentekenplaat van een eerder aanwezige auto in de wasstraat achter is gebleven in de witborstels van de wasstraat met alle gevolgen van dien.

Bewijslast

Voorts is het aan de schadeverzekeraar (AVB-verzekeraar) van de wasstraat te bewijzen, dat de onderhavige kentekenplaat niet deugdelijk zou zijn bevestigd op de auto van de derde, nu de verzekeraar dit stelt ex art 150 Wetboek van Rechtsvordering.

Bedrijfsregeling schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden ‘bedrijfsregeling schuldlozen’

Wanneer u als schuldloze derde schade lijdt door toedoen van partij A of partij B, dan kunt u ingevolge bovenstaande regeling volstaan met het aansprakelijk stellen van de verzekeraar van één van de partijen (AVB-verzekeraar wasstraat of WAM-verzekeraar auto waarvan kentekenplaat is losgeraakt).
 
Vervolgens dienen de schadeverzekeraars onderling uit te maken wie uiteindelijk voor uw schade dient op te draaien. Zodoende blijft u als schuldloze gevrijwaard van gekissebis over welke partij nu aansprakelijk is.
 
De verzekeraar welke u als eerste aansprakelijk heeft gesteld, dient u onverwijld – nadat de schade is vastgesteld en begroot – schadeloos te stellen.

Toepasselijkheid op AVB-verzekeraars

Hoewel deze regeling in beginsel alleen van toepassing is op WAM-verzekeraars (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorvoertuigen) en AVP-verzekeraars (aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren) die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars, is men van oordeel, dat deze regeling naar analogie eveneens toepassing vindt op AVB-verzekeraars (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven).
 
Meer informatie over bovenstaande Bedrijfsregeling leest u op de website van het Verbond van Verzekeraars.