Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade

Vraag gesteld door op 15 juni 2020

In ben in een wasstraat achter op een voorgaande auto gebotst. Op het einde van de band. Medewerkers zeggen dat de voorste auto niet op tijd is weggereden. De bestuurder zegt dat hij gelijk bij groen licht is weggereden. Ik stond nog op de lopende band en kon de aanrijding niet voorkomen. Naar mijn mening stond ik ook te dicht op de auto op de band. Wie is nu verantwoordelijk? Had de band niet automatisch moeten stoppen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een ongeval bij het uitrijden van de wasstraat. U vraagt zich af wie aansprakelijk is voor de schade.

Aansprakelijkheid wasstraat

De wasstraathouder is verantwoordelijk voor de autowas-installatie. Zolang de partijen die gebruik maken van de wasstraat de instructies opvolgen, is de wasstraat-houder aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de installatie. Uit uw verhaal maak ik op dat u nog gekoppeld was aan de autowasstraat. In dat geval kon u geen invloed op het voertuig uitoefenen.

Eigen schuld

De schade aan het voorliggende voertuig kan u niet worden aangerekend. Als er geen sprake is van ‘eigen schuld’ en de voorliggend auto inderdaad op tijd zou zijn weggereden, dan is de wasstraat aansprakelijk voor de schade aan het voorliggende voertuig.

Uw schade

De schade aan uw voertuig is hetzij het gevolg van het niet tijdig wegrijden van de voorliggende auto, hetzij het gevolg van het disfunctioneren van de autowasinstallatie. Voor de schade aan uw auto is dus de wasstraat en/of uw voorligger aansprakelijk.

Conclusie

Ik raad u aan om de wasstraathouder en de voorliggende auto aan te spreken voor de schade aan uw auto. Mocht u een formele aansprakelijkheidsstelling ontvangen van de voorliggende auto, dan raad ik u aan om bij uw verzekeraar aan te geven dat u zich niet aansprakelijk acht voor deze schade.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid bij een ongeval verwijs ik u graag onze website.