Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijden in automaat met klapvoet links

Vraag gesteld door op 25 juli 2020

Ik heb sinds enkele maanden een klapvoet (links). Mijn vraag is mag hiermee in een automaat auto rijden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een klapvoet (links) en wilt graag weten of u uw auto (automaat) mag besturen.

De wet

De hoofdregel is dat het verboden is om een gevaar op de weg te vormen of het verkeer te hinderen (Artikel 5 Wegenverkeerswet).

Regeling eisen rijgeschiktheid 2000

Bepaalde aandoeningen zijn opgenomen in de Regeling eisen geschiktheid 2000. In deze ministeriele regeling worden aandoeningen beschreven en de voorwaarden waaronder met deze aandoening toch deelgenomen kan worden aan het verkeer. De klapvoet is als aandoening niet opgenomen in deze regeling.

Aansprakelijkheid

Als u betrokken raakt bij een ongeval kan een lichamelijke (of geestelijke) aandoening van invloed zijn, bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en de afwikkeling door uw verzekering.

Conclusie

Er bestaat geen wettelijke regeling die het besturen van een voertuig met de door u genoemde aandoening verbiedt. Zolang u met deze aandoening veilig en verantwoord kunt rijden en het voertuig goed kunt besturen, geldt er geen verbod.

Hoewel er geen (wettelijk) verbod bestaat, loopt u wel een (financieel) risico ingeval van betrokkenheid bij een ongeval. U bent zelf verantwoordelijk om te beoordelen of het veilig is de auto in te stappen.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid bij een ongeval verwijs ik u graag naar onze website.