Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijbewijs inleveren Duitsland

Vraag gesteld door op 7 februari 2020

Ik heb in Rheinlandpfalz een rijontzegging van een maand en moet mijn rijbewijs opsturen. Is het ook mogelijk om met mijn rijbewijs naar een grenskantoor te gaan en daar er een stempel in laten zetten?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding begaan in Duitsland. De Duitse autoriteiten hebben een geldboete en een rijontzegging opgelegd voor één maand. U wilt graag weten hoe dit rijverbod geeffectueerd wordt. Ook wilt u graag weten of u het rijverbod kunt laten aantekenen door een andere instantie.

Rijverbod

Bij ernstige verkeersovertredingen wordt naast een geldboete ook een rijverbod opgelegd. Voor bestuurders die niet woonachtig in Duitsland zijn wordt het rijverbod aangetekend op het rijbewijs. Er wordt dan een sticker aangebracht op het rijbewijs waaruit valt op te maken dat het rijbewijs gedurende het rijverbod in Duitsland niet geldig is.

Inleveren rijbewijs

Het rijbewijs moet worden ingeleverd bij de bevoegde autoriteit. Dit kan per post of door afgifte ter plaatse. In uitzonderlijke gevallen kan het rijbewijs ook worden ingeleverd bij een andere autoriteit. U moet dan bij de autoriteit waar u het rijverbod wenst aan te laten tekenen vragen of dat mogelijk is.

Let op, een andere autoriteiten dan de Buβgeldstelle kan hiertoe niet worden verplicht.

Conclusie

Het is soms mogelijk om het rijverbod bij een andere instantie te laten aantekenen. U zult dit moeten navragen bij de instantie waarvan u het proces- verbaal heeft ontvangen. Voor meer informatie over verkeersboetes in Duistland verwijs ik u graag naar onze website.