Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rij ontzegging en bekeuring Duitsland

Vraag gesteld door op 17 februari 2020

Ik heb een bekeuring die er nogal onprofessioneel uitziet. Ik moet een bedrag betalen en mijn rijbewijs opsturen. De politie Nederland zegt mij dit niet te doen. Wat nu? Even naar Duitsland op en neer lijkt me ook niet de bedoeling! Hoezo kan het niet digitaal en bovendien, wie zegt mij dat deze hele bekeuring niet nep is? Ik heb uw filmpje over dit onderwerp bekeken en dit geeft mij nog geen zekerheid.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een brief uit het buitenland ontvangen. Volgens deze brief heeft u een overtreding begaan. U heeft na correctie 31 km/u te hard gereden binnen de bebouwde kom van Oberhausen Stadt. Naast een geldboete is een rijontzegging opgelegd voor de periode van één maand. U vraagt zich af of deze bekeuring echt is. Ook wilt u graag weten hoe u moet handelen ten opzichte van de opgelegde rijontzegging.

Is de boete echt

Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms worden buitenlandse boetes in het (slecht) Nederlands vertaald. De door u ontvangen brief bevat alle gegevens die in een officiële boete moeten worden opgenomen. Er zijn geen redenen voor mij om te twijfelen aan de echtheid van deze boete.

Rijontzegging

De rijontzegging van één maand begint nadat deze ontzegging is aangetekend op het rijbewijs. U heeft maximaal vier maanden de tijd, na ontvangst van de kennisgeving om de rijontzegging aan te laten tekenen. Het rijbewijs moet worden ingeleverd bij de bevoegde autoriteit. Dit kan per post of door afgifte ter plaatse. In uitzonderlijke gevallen kan het rijbewijs ook worden ingeleverd bij een andere autoriteit. U kunt dit navragen bij de autoriteit waarvan u de brief ontving.  

In dat geval moet u dan bij de autoriteit waar u het rijverbod wenst aan te laten tekenen vragen of dat mogelijk is. U kunt dan ook bij deze partij informeren of u het rijbewijs daar weer moet ophalen of dat het naar u zal worden teruggestuurd per post.

Let op, als de betreffende autoriteit weigert uw rijbewijs in te nemen, hiertoe kunnen zij niet worden verplicht, moet het rijbewijs alsnog bij de bevoegde autoriteit worden ingeleverd.

Conclusie

Er is sprake van oplegging van een boete en een rijontzegging door het stadsbestuur van Oberhausen Stadt. Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat deze boete niet echt is. Ik raad u aan de boete zo spoedig mogelijk te betalen en de rijontzegging zo spoedig mogelijk te laten aantekenen. Het niet (tijdig) voldoen aan deze beschikking kan ertoe lijden dat bij een volgend bezoek aan Duitsland de dan geldende vervangende hechtenis ten uitvoer wordt gelegd.

Voor meer informatie over boetes in het buitenland verwijs ik u graag naar onze website.