Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reparatie airco

Vraag gesteld door op 28 juli 2020

Afgelopen week heb ik mijn auto naar de garage gebracht omdat de airco niet meer werkte. Ze belden me met de mededeling dat de condensor stuk was, of die vervangen mocht worden. Heb ik ja op geantwoord, waarmee ik er van uitging dat die daarmee gemaakt was.

Na vervanging van de condensor bleek dat het aircosysteem nog niet werkte. De pomp was niet stuk, hebben ze gecheckt. Misschien zou het relais nog voor een storing zorgen... Ik heb hen gevraagd of dus de condensor wel echt stuk is, en niet iets anders. De aanspreekpersoon van de garage geeft aan dat ze met druk de condensor getest hebben en bleek dat die lekte.

Maar klopt dat wel? Maw hebben ze de condensor misschien voor niets vervangen? Immers na vervanging werkt de airco nog niet. Hoe kan ik te weten komen of het verhaal dat de oude condensor lekt, wel echt klopt? Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is. En ik hoop dat u iets van advies kan geven. Auto: Volvo V70 uit bouwjaar 1997.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto ter reparatie van de airco aangeboden aan uw garage. De garage heeft u gebeld met de vraag of de condensator vervangen mocht worden. Dit onderdeel lekte. U heeft daarvoor toestemming gegeven. Helaas werkt de airco nog altijd niet. De garage heeft vervolgens de aircopomp gecontroleerd, maar geen defect geconstateerd. U vraagt zich af of de condensator wel echt defect was. U wilt graag weten hoe u kunt nagaan of dit onderdeel werkelijk vervangen moest worden.

Overeenkomst van opdracht

U bent met de garage een overeenkomst van opdracht aangegaan. Binnen deze overeenkomst is een tweede overeenkomst tot stand gekomen tot vervanging van de condensator. Los van de vraag of de condensator vervangen moest worden heeft u opdracht gegeven tot vervanging en zult u de prijs voor vervanging van dit onderdeel moeten betalen.

Onderdeel defect

Of het onderdeel werkelijk vervangen moest worden, kunt u controleren door een technische expertise uit te laten voeren naar het defecte onderdeel. Het is dan belangrijk dat de garage het vervangen onderdeel heeft bewaard of dat u dit onderdeel in bezit heeft.

Conclusie

U kunt een technische expertise laten uitvoeren naar het defecte onderdeel. Ook als blijkt dat het onderdeel niet (noodzakelijk) vervangen hoefde te worden, zult u deze reparatie moeten betalen.

Als het onderdeel vervangen zou zijn geweest als onderdeel van de initiële overeenkomst en geen aparte toestemming voor vervanging van de condensator was gegeven, had u mogelijk de kosten voor dit onderdeel niet hoeven te betalen. U had in dat geval moeten aantonen dat vervanging van het onderdeel niet noodzakelijk was en dat de garage bij het uitvoeren van de opdracht niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.

Voor meer informatie over klachten na een reparatie verwijs ik u graag naar onze website.