Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Prijsverhoging vaste plaats op camping

Vraag gesteld door op 18 mei 2020

Vorig jaar hebben wij op Campingpark Zennewijnen bij Tiel een stacaravan gekocht. We huren de plaats. Onlangs is de camping verkocht.

De oude eigenaar had ons gemeld dat de jaarlijkse prijsverhoging voor de huur van de jaarplaats de indexering van RECRON zou volgen (circa 1 à 2 % per jaar). Nu laat de nieuwe eigenaar ons weten dat per 2021 de huurtarieven met 7% worden verhoogd. Kan dat zo maar?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de verhoging van het stageld. U wilt graag weten of een verhoging van het stageld met 7% is toegestaan.

Recron voorwaarden

In de Recron voorwaarden is bepaald dat de ondernemer éénmaal per overeenkomstjaar het stageld mag verhogen. Drie maanden voor aanvang van het overeenkomstjaar moet de ondernemer het tarief van het stageld voor sta jaar bekend maken.

Als de ondernemer het stageld aanmerkelijk wil verhogen, moet dit onder globale omschrijving van de redenen voor deze verhoging, 18 maanden voor deze prijsverhoging worden gecommuniceerd.

Er is sprake van een aanmerkelijke verhoging als de prijs > 10% verhoogd wordt, volgens de vaste lijn van de geschillencommissie recreatie.

Conclusie

Het is gebruikelijk dat het stageld jaarlijks geïndexeerd wordt. Het is toegestaan om éénmaal per overeenkomst jaar het stageld te verhogen tot maximaal 10%. Als de ondernemer de prijs wil verhogen met meer dan 10% zal dit 18 maanden voordat de prijswijziging ingaat moeten communiceren.

Als de campingondernemer is aangesloten bij de Recron, is de voorgenomen prijsverhoging in overeenstemming met de Recron-voorwaarden. Als de Recron-voorwaarden niet van toepassing zijn kan de ondernemer naar eigen inzicht het stageld verhogen, tenzij in een overeenkomst anders is afgesproken.

Voor meer informatie over de Recron-voorwaarden verwijs ik u graag naar onze website.