Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren in Amsterdam

Vraag gesteld door op 17 februari 2020

Onlangs kreeg ik een boete van 373 euro wegens wegslepen van mijn auto ve parkeerhaven tbv elektrische auto's. Ik tekende bezwaar aan met als voornaamste argument geen markering op de weg en schuine borden / niet leesbaar. Mijn bezwaar is ongegrond verklaard en de gemeentelijke dienst verschuilt zich achter dichtgespijkerde juridische argumenten vd Verkeerswet.

Mijn inziens is hier echter geen sprake vd handhaving vd Verkeerswet. De Gemeente Amsterdam onteigent ahw een deel vd openbare weg door een commerciele partij parkeerhavens te exploiteren tbv elektrische auto's. Daarmee wordt een deel vd openbare weg ontrokken aan het algemeen belang / gebruik. Daar is op zich niks mis mee maar de Gemeente heeft dan wel de verantwoordelijkheid om voor goede markeringen zorg te dragen. Het gaat dus om economisch recht.

Bovendien is het logisch en oud gebruik ook in landmetingen om markeringen aan te brengen. Gemeente Amsterdam is zeer diffuus in deze: een aantal oplaadpunten wordt wel en een groot aantal wordt niet gemarkeerd met grondlijnen en pictogrammen van stekkers. Lijkt een verdienmodel om parkeerders doelbewust om de tuin te lijden. Wanbeleid dus en dus onacceptabel.

Graag ontvang ik uw advies alvorens naar de rechter te moeten stappen voor alweer een duur Beroepschrift.

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een boete gekregen wegens het parkeren op een laadplaats voor elektrische auto’s. Uw auto is weggesleept. Uw bezwaar is afgewezen en u overweegt in beroep te gaan. U wilt hierover advies.

Het is de gemeente toegestaan om parkeerplaatsen voor bepaalde groepen aan te wijzen. U kunt denken aan parkeerplaatsen voor invaliden, voor laden en lossen en dus ook voor laadplekken voor elektrische auto’s. Dergelijke parkeerplaatsen moeten met verkeersborden worden aangegeven; markering van zo’n parkeerplaats is ondersteunend en geen wettelijk vereiste. Wanneer u kunt aantonen dat u de borden inderdaad niet heeft kunnen zien of dat ze in ernstige mate onleesbaar waren, heeft uw beroep kans van slagen.

Voor aanwijzen van parkeerplaatsen voor bepaalde categorieën voertuigen of gebruikers moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Is dat niet het geval, dan heeft uw beroep een kans van slagen. Ik raad u aan na te gaan of hierover een verkeersbesluit is genomen.