Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Pacemaker

Vraag gesteld door op 6 juni 2020

Heeft het dragen van een pacemaker juridische gevolgen bij het veroorzaken van een ongeval? Moet de verzekeringsmaatschappij op de hoogte gebracht worden als iemand een pacemaker heeft gekregen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de gevolgen van het hebben van een pacemaker in het verkeer. U wilt graag weten of u bij de verzekeringsmaatschappij moet melden dat u een pacemaker heeft en wat de gevolgen zijn als u bij een aanrijding betrokken raakt.

Verzekering

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) zorgt dat iedere auto waarmee op de openbare weg gereden wordt, verplicht is verzekerd. In Nederland wordt het motorvoertuig verzekerd en is de bezitter of houder verplicht deze verzekering af te sluiten. Als een verzekering is afgesloten, is de schade die met of door het motorvoertuig wordt toegebracht verzekerd. De verzekeraar kan in haar voorwaarden bepaalde situaties uitsluiten van de verzekering.

Aansprakelijkheid en eigen schade

Als u bij een ongeval betrokken raakt en blijkt dat dit het gevolg is van een geestelijke of lichamelijke aandoening, kan dit gevolgen hebben voor de afwikkeling door uw verzekering. Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en de vergoeding van eigen schade kan een lichamelijke aandoening ertoe leiden dat bijvoorbeeld eigen schade niet wordt uitgekeerd of dat u terugvalt op de bonus-malusladder.

Gezondheidsverklaring

Voor het halen van het rijbewijs (B) en bij verlenging van het rijbewijs (B) nadat u 75 jaar bent geworden, moet een gezondheidsverklaring worden aangevraagd. Als uw gezondheidssituatie wijzigt en u twijfelt aan uw rijgeschiktheid kunt u ook de gezondheidsverklaring invullen. Het CBR besluit dan mede op grond van het rapport van een arts of u rijgeschikt bent.

Het is niet verboden om met een pacemaker deel te nemen aan het verkeer. U bent zelf verantwoordelijk om te bepalen of uw gewijzigde gezondheidssituatie van invloed is op uw rijgeschiktheid.

Conclusie

U kunt als u twijfelt aan uw rijgeschiktheid een gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR. Voor de uitkering vanuit de WAM verzekering aan derden zal het hebben van een pacemaker geen gevolgen hebben.

Mogelijk heeft het hebben van een pacemaker wel gevolgen voor de verdeling van de aansprakelijkheid en het uitkeren van eigen schade. Ik raad u daarom aan contact op te nemen met uw verzekeraar en te melden dat u een pacemaker heeft.

Voor meer informatie over de gezondheidsverklaring, verwijs ik u graag naar de website van het CBR.