Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontbinden koopovereenkomst?

Vraag gesteld door op 4 februari 2020

Op 23 december hebben wij bij een grote erkende BOVAG dealer een nieuwe auto aangeschaft. Deze zou volgens de verkoper al de eerste week 2020 geleverd worden. Na vele pogingen tot contact per email en telefoon is er 24 januari eindelijk telefonisch contact geweest met de mededeling dat het getekende contract kwijt is, wij een kopie moesten emailen en de auto vervolgens opnieuw besteld zou moeten worden.

Dit hebben wij geweigerd, omdat we geen vertrouwen meer hebben in deze organisatie. De betreffende medewerker heeft mondeling toegegeven, dat als er geen overeenkomst is, wij dus klaar met elkaar zijn en dat het dus ook hierbij ophoudt.

  • Moeten wij dit nog formeel bevestigen, of de koop (waarvan geen getekende overeenkomst blijkt te zijn) nog ontbinden? In onze optiek hebben we geen koopovereenkomst, dus valt er ook niets te ontbinden.
  • Kan deze dealer ons toch nog dwingen deze auto af te nemen? Als ze toevallig "het koopcontract terugvinden"?
Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In december 2019 heeft u bij de dealer een nieuwe auto gekocht. De auto zou de eerste week van 2020 geleverd worden. Eind januari heeft de dealer u laten weten, dat de auto nog niet besteld is, daar de koopovereenkomst zoekgeraakt is. Gelet op de gang van zaken heeft u geen fiducie meer in deze dealer en wenst de auto elders te bestellen. Vraag nu is of de dealer u te zijner tijd nog aan de koopovereenkomst kan houden, mocht deze de koopovereenkomst terugvinden.

Gelet op het feit dat een koopovereenkomst ook mondeling tot stand kan komen, zou ik u met klem adviseren elk risico te vermijden door een beroep te doen op art 6 lid 2 BOVAG-voorwaarden (particulieren).

Artikel 6 – Levering en verzuim

  1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
  2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
  3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:- als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig voor een speciale gelegenheid.

Zou u dit nalaten, dan zou de dealer u wellicht kunnen confronteren met afname van de bestelde auto. In dat geval zou u de koop kunnen annuleren tegen 15% van de koopprijs. Derhalve is het toch verstandiger om een beroep te doen op art 6 lid 2 BOVAG-voorwaarden.