Naar artikel

Naheffing betaling tol in Portugal

Vraag gesteld door op 4 juli 2020

We zijn in 2016 op vakantie geweest in Portugal en hebben tijdens deze vakantie een auto in Portugal gehuurd. We hebben een paar keer gebruik gemaakt van tolwegen en de tol van één van deze trajecten betaald op een postkantoor in Portugal. In 2018 hebben we van Euro Parking Collection plc een aanmaning gekregen dat wij tol niet betaald hadden. We hebben toen per brief gereageerd én het betaalbewijs van de betaling meegezonden. Daarna werd het stil, tot onlangs toen we wéér aan aanmaning kregen. We hebben toen weer een brief geschreven en weer het bankafschrift meegezonden.
Onze vraag: het lijkt er op dat we goed bezig zijn geweest, maar misschien is het verstandig om alsnog toch maar te betalen?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent in 2016 op vakantie in Portugal geweest en heeft met een huurauto op diverse tolwegen gereden. U heeft de tol voor zover u kunt nagaan in Portugal betaald. Twee jaar na uw vakantie heeft u van Pagamento de Portagens een brief ontvangen. De verschuldigde tol is hierbij verhoogd met ‘boetes’ en er werd verzocht het totaalbedrag aan Euro Parking Collection (EPC) te betalen. U heeft bezwaar gemaakt en het betaalbewijs van de tol meegestuurd. Onlangs ontving u niet een reactie op uw bezwaar maar een ‘Laatste aanmaning’. U heeft nogmaals uw bezwaar ingestuurd.

U wilt graag weten of u gedwongen kunt worden om deze naheffingsaanslag te betalen. Ook wilt u graag weten of het verstandig is om het bedrag is afwachting van een reactie op uw bezwaar te betalen.

Tol in Portugal
Op verschillende wegen in Portugal moet tol worden betaald. De tol wordt elektronisch betaald, voor sommige trajecten kan contant of per credit card worden betaald. Als u met een huurauto (met een Portugees kenteken) gebruik maakt van de tolwegen moet de tol achteraf worden betaald binnen 5 werkdagen na het passeren van het tolpoortje.

Tol niet betaald
Het niet betalen van tol  is een strafbaar feit, waarvoor een boete kan worden opgelegd.  De boete bedraagt 10 tot maximaal 50 maal de verschuldigde tol, met een minimum van € 25,-.
Naast een boete kan de verschuldigde tol vermeerderd met administratiekosten via een naheffing worden geïncasseerd. Dit is een civielrechtelijke vordering. Voor het naheffen van de tol wordt meestal gebruik gemaakt van een incassobureau, zoals EPC.

Verjaring
De algemene verjaringstermijn van civielrechtelijke vorderingen in Portugal is 20 jaar. Voor de naheffing van tolgelden is hierop een uitzondering gemaakt. De naheffing van de tol inclusief administratiekosten verjaard na 8 jaar.

De boete voor het niet voldoen van de tol verjaart na 3 jaar.

Betaling afdwingen
Als er sprake is van een naheffing van de niet betaalde tol, kan betaling in Nederland pas worden afgedwongen, nadat EPC of de tolwegexploitant een Europees betalingsbevel heeft verkregen.
Als een boete is opgelegd voor het niet betalen van de tol is er sprake van een verkeersovertreding. Als deze boete niet op verzoek van de Portugese autoriteiten of een door hen ingeschakeld incassobureau wordt voldaan, kan het CJIB op verzoek uit Portugal, betaling van deze boete in Nederland afdwingen.

Conclusie
U heeft van het EPC een naheffing ontvangen. Ik raad u aan om (nogmaals) contact op te nemen met EPC en te vragen om een reactie op uw verweer. Als u betaalt, wordt dit meestal begrepen als een erkenning van de vordering.  Daarmee is de zaak dan afgedaan.

Voor meer informatie over tol in Portugal, verwijs ik u graag naar onze website.