Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nabetaling toeristenbelasting

Vraag gesteld door R.M.M. Hardy op 7 juli 2020

Onlangs werd ik bij aankomst op de camping geconfronteerd met een nabetaling van gewijzigde toeristenbelasting. Ik had de hele reissom incl toeristenbelasting al betaald maar de gemeente had tussentijds, voor mijn aankomst, besloten de toeristenbelasting te verhogen. Omdat ik de reissom reeds had betaald, meen ik dat deze verhoging voor rekening van de verhuurder moet komen. Hij is mijn contractpartij en niet de gemeente.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of een ondernemer (recreatiepark) gerechtigd is na voldoening van de huursom, een tussentijdse verhoging van de toeristenbelasting na te heffen.

Ja, zeker wanneer deze naheffing is opgenomen in de geldende algemene voorwaarden.

RECRON-voorwaarden (Seizoensplaats & Toeristisch Verblijf))

Ingevolge art 4 lid 2 RECRON-voorwaarden mag de ondernemer verhoging van toeristenbelasting te allen tijde doorberekenen aan de recreant.

Artikel 4 lid 2 RECRON-voorwaarden (seizoensplaats & Toeristisch Verblijf))

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, dat direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.