Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Levensduur batterij elektrische snorfiets

Vraag gesteld door E. Pronk op 23 april 2020

In juli 2017 een geb.snorfiets met nieuwe batterij gekocht (1400 euro). Wekelijks +/- 10 km gereden en in de winter de batterij aan de oplader. Nu is de batterij volgens de winkel kapot en moet ik om te kunnen blijven rijden een nieuwe aanschaffen voor 650 euro. Wat kan ik als levensduur van zo’n batterij verwachten.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft medio 2017 een tweedehands elektrische snorfiets gekocht. Bij aflevering is een nieuwe accu geplaatst. U heeft de snorfiets weinig gebruikt. Onlangs heeft u de snorfiets ter reparatie aangeboden aan de verkoper. Volgens de verkoper moet een nieuwe accu worden geplaats. U wilt graag weten wat de levensduur van de accu van uw elektrische snorfiets is. Ook wilt u graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de vervangingskosten van de accu.

Soort accu en levensduur

De accu die bij de verkoop is geleverd is een zogenoemde Lithium-IJzerfosfaat batterij (LiFePO4), de SYM E4D. De gebruikte accutechniek staat bekend als hoogwaardig, duurzaam en onderhoudsvrij. De levensduur van dit type accu’s wordt uitgedrukt in het aantal keren opladen en verbruiken van de energie, de zogenoemde laadcycli.

Onderzoek naar deze accu’s heeft uitgewezen dat met ongeveer 2000-5000 laadcycli kan verwachten. Volgens onze automotive experts moet de accu minimaal 1000 tot 1500 laadcycli meegaan. U heeft aangegeven de snorfiets weinig te hebben gebruikt, waardoor ik ervan uitga dat de accu niet dagelijks een laadcycli heeft doorlopen. Bij het dagelijks doorlopen van een laadcycli zou de accu ten minste 3 jaren moeten meegaan.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de overeenkomst en moet de eigenschappen hebben die voor normaal gebruik nodig zijn. Het product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, kunt u van de verkoper eisen dat het gebrek op zijn kosten wordt verholpen. De accu kan worden vervangen of duurzaam worden gerepareerd.

Bewijs

U zult als koper moeten bewijzen dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van levering van de snorfiets. Gelet op de eigenschappen van de accu lijkt dit geen probleem te geven. Wel ontstaat mogelijk een probleem doordat uit de aankoopnota niet blijkt dat destijds een nieuwe accu is geleverd.

Conclusie

Als u kunt bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van levering en dat u het gebrek niet hoefde te verwachten, heeft u volgens de wet, recht op kosteloos herstel van het gebrekkige product door de verkoper. Ik raad u dan aan de verkoper aan te spreken tot herstel of vervanging op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U kunt hiervoor de modelbrief gebruiken op onze website. Let op, u moet de verkoper in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Doet u dit niet, dan verspeelt u mogelijk uw wettelijk rechten.

Ik raad u aan in overleg met de verkoper te kijken naar de mogelijkheden voor kosteloos herstel of een kortingsregeling, wegens de bewijsproblematiek.

Voor meer informatie over klachten na aankoop verwijs ik u graag naar onze website.