Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Juridisch advies

Vraag gesteld door V.E. de Boer op 7 februari 2020

Op de avond 9/11/2019 tijd 23.46, na een bezoek van mijn dochter wonende te Harderwijk, heb ik op de trajectcontrole route tussen Terbregseplein en Kleinpolderplein (100/80) een moment (bij hmp 31.1) te hard gereden, na correctie 94km/u. Waarschijnlijk had ik op het moment, waar de snelheid van 100 km/u overgaat naar de trajectcontrole route van 80 km/u, even vergeten om mijn cruise control aan te passen aan de snelheid van 80 km/u.

Echter, over het hele traject heb ik de gemiddelde snelheid van 80km/u niet overtreden. Beroep ingesteld tegen de boete (€116,00) vanwege toch het rijden in een trajectcontrole gebied, waarbij ik over het hele traject de gemiddelde snelheid van 80km/u niet heb overtreden. Beslissing officier van justitie verklaart het beroep ongegrond. Vraag: heeft het zin om beroep te doen bij de kanton rechter?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een boete voor een verkeersovertreding in Nederland. U geeft aan dat de gemiddelde snelheid bij de trajectcontrole lager lag dan de maximaal toegestane snelheid van 80 km/u. Volgens de strafbeschikking is de gemeten snelheid 97 km/u en de vastgestelde snelheid 93 km/u. Uw beroep bij het OM is ongegrond verklaard en u vraagt zich af of het zinvol is de zaak voor te leggen aan de politierechter.

Trajectcontrole

Trajectcontrole gaat uit van het principe dat de gereden snelheid op twee punten wordt gemeten en op basis daarvan de gemiddeld gereden snelheid te berekenen. Ligt de snelheid boven het toegestane maximum dan volgt een boete.

Deelsecties bij trajectcontrole

Een aantal trajecten waar trajectcontrole wordt toegepast is opgesplitst in deelsecties. Wordt in één van de deelsecties de maximum snelheid overschreden dan volgt een boete. Wordt op alle deelsecties te hard gereden dan wordt alleen de boete opgelegd voor de hoogste overschrijding. Voor meer informatie over deelsecties binnen trajectcontroles verwijs ik u graag naar de website van het OM.

Conclusie

Mogelijk heeft u gemiddeld (over de drie deelsecties op het traject op de A20) minder hard dan 80 km/u gereden. Als u echter in de eerste deelsectie nog te hard reed, zult u daarvoor worden beboet. U moet de trajectcontrole bezien als drie afzonderlijke trajectcontroles. Alleen ingeval van meerdere opvolgende overtredingen heeft de aaneenschakeling van deze trajectcontrole een voordeel voor de overtreder. In alle andere gevallen werkt deze opsplitsing van het traject in het nadeel van de overtreder. Het staat u vrij om uw zaak te bepleiten voor de politierechter. Ik acht de kans op een verlaging of gehele kwijtschelding van de boete zeer gering.

Voor meer informatie over trajectcontroles verwijs ik u graag naar onze website.