Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Inleveren rijbewijs in het buitenland

Vraag gesteld door S.W. McCamley op 10 februari 2020

Het is mogelijk dat ik binnenkort een rijverbod opgelegd krijg in Groot Brittania. Ben ik verplicht mijn Nederlands rijbewijs daar in te leveren?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Bent u verplicht om uw Nederlandse rijbewijs in Groot Brittannië in te leveren als u een rijverbod opgelegd krijgt?

Rijverbod

Een rijverbod betekent dat u een bepaalde periode geen motorvoertuig mag besturen. Het rijbewijs wordt dan ingenomen en na afloop van de periode weer terug gegeven. Het rijverbod geldt alleen in het land waar het rijverbod is opgelegd.

Puntensysteem

In Engeland, Noord-Ierland en Wales is een puntensysteem ingevoerd dat ook geldt voor buitenlanders. Als het aantal van 12 punten binnen 3 jaar is bereikt, wordt een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd voor de duur van 6 maanden. De strafpunten worden opgenomen in een puntenregister. Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Let op

Als u het rijbewijs heeft moeten inleveren dan riskeert u in Nederland een boete omdat u het rijbewijs moet kunnen tonen als hiernaar wordt gevraagd. Meer informatie over verkeersboetes in Engeland vindt u op onze website.