Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Huurovereenkomst camping

Vraag gesteld door op 29 juni 2020

Graag wil ik weten of mijn huurovereenkomst zomaar uit het niets ontbonden mag worden? Wij hebben 3 jaar geleden onze caravan gekocht en direct ons stageld voor dat jaar en het jaar erop voldaan nu dit jaar hebben we ook weer netjes op tijd alles voldaan er was niets aan de hand behalve dat we merkten dat de campingbaas veel strenger werd dan de jaren ervoor maar goed verder geen probleem.

Nu geven wij het afgelopen weekend een verjaardag op ons veld alle gasten waren daarbij ook de mensen om ons heen op het veld het was gezellig maar er ontstond een schermutseling niets ernstigs geen klappen en dergelijke. De volgende dag worden we geappt door de campingbaas ook nog niets aan de hand of we wouden langskomen om 11 uur die ochtend afgelopen zondag ochtend dus, er lag een briefje voor ons klaar met de naam nog onjuist geschreven dat we de camping binnen 3 weken moeten verlaten en voor een gesprek was geen optie zowel ik als mijn partner hebben het geprobeerd en de beste man is niet voor rede vatbaar. Zelfs meerdere campinggasten met wie we altijd goed omgingen hebben hem geprobeerd tot rede te brengen maar de man blijft bij zijn standpunt.

Binnen 3 weken moeten we alles ontruimen. Mag dat zomaar is dan mijn vraag we huren een jaarplaats dus geen seizoenplek. Onze caravan is toer maar staat vast op de grond en staat tegenaan gebouwd zoals douche toilet en ruime uitbouw dus net als een stacaravan als het ware die kun je ook bijna niet verplaatsen. Graag hoor ik uw advies.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt een seizoensplaats op een camping. Op de huurovereenkomst voor deze plaats zijn de Recron voorwaarden seizoensplaatsen van toepassing. Op 27 juni heeft u op de staplaats een feestje gehad. De dag na het feestje heeft u een brief gekregen van de campingeigenaar met de mededeling dat de huurovereenkomst wordt beëindigd en dat u drie weken de tijd heeft om de plaats te ontruimen. U wilt graag weten of de campingeigenaar eenzijdig de huurovereenkomst kan beëindigen.

Recron voorwaarden

Uit de Recron voorwaarden seizoensplaatsen (art. 9) volgt dat de campingeigenaar de overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing, kan opzeggen als het kampeermiddel niet veilig is. Alleen in dringende gevallen mag de waarschuwing in de overige gevallen achterwege blijven.

De opzegging moet bij aangetekend schrijven of persoonlijk overhandigde brief geschieden. In deze brief moet u bovendien worden gewezen op de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie recreatie.

Verstoorde relatie

U heeft de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. Een dergelijke procedure neemt tijd in beslag en bovendien blijkt uit de mij beschikbare informatie dat er inmiddels sprake is van een behoorlijk verstoorde relatie met de campingeigenaren.

Conclusie

Mijns inziens had de campingeigenaar eerst een schriftelijke waarschuwing moeten geven alvorens de overeenkomst op te kunnen zeggen. Zelfs als er sprake is van een dringende reden dan nog is de opzegging van de overeenkomst niet in overeenstemming met de Recron voorwaarden gedaan. U kunt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie recreatie.

Let op, hoewel u de opzegging kunt aanvechten, lijkt de relatie met de campingeigenaar te veel verstoord om nog gebruik te maken van de seizoensplaats. Ik raad u daarom aan om naast het voorleggen van het geschil aan de geschillencommissie, wel gehoor te geven aan het ontruimingsverzoek. De geschillencommissie zal dan alleen oordelen over een financiële tegemoetkoming.