Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Forensenbelasting

Vraag gesteld door op 6 juli 2020

Wij zijn in het bezit van een stacaravan op huurgrond in de gemeente Steenwijkerland. Hiervoor zijn wij forensenbelasting verschuldigd. Bij de hoogte van de woz-waarde gaat men uit van de economische waarde van zowel de caravan alsmede de kavelgrote (locatie waarde). De campingeigenaar is eigenaar van de grond. Mag de gemeente Steenwijkerland de kavelgrootte meerekenen voor de economische waarde voor het heffen van forensenbelasting?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een stacaravan in eigendom op gehuurde grond. Bij de berekening van de forensenbelasting die u verschuldigd raakt aan de gemeente, wordt naast de waarde van de stacaravan ook de waarde van de gehuurde staplaats meegewogen. U wilt graag weten of de gemeente bij het berekenen van de forensenbelasting de grootte van het gehuurde kavel mag meenemen.

Forensenbelasting

Een gemeente mag op grond van de Gemeentewet forensenbelasting heffen. Als een natuurlijk persoon, zonder in die gemeente hoofdverblijf te hebben, minstens 90 nachten per jaar in die gemeente verblijft of een gemeubileerde woning voor meer dan 90 dagen ter beschikking heeft in die gemeente.

Verordening

Uit art. 4 van de verordening forensenbelasting van de betreffende gemeente volgt wat de maatstaf voor de heffing is. De heffingsmaatstaf is de vastgestelde onroerende-zaakbelasting (Ozb) zoals die voor het object waarvan de woning deel uitmaakt is vastgesteld.

Onroerende zaak

De Ozb wordt geheven over onroerende zaken. Als de stacaravan onroerend is en er geen recht van opstal is bedongen, dan is de caravan onderdeel van de (onroerende) grond. De (gehuurde) grond waarop de stacaravan staat is in ieder geval een onroerende zaak. De Ozb zal worden vastgesteld over de waarde van het kavel eventueel gecorrigeerd voor de hierop geplaatste stacaravan.

Conclusie

De heffingsgrondslag van de forensenbelasting is het ter beschikking hebben van een woning voor een bepaalde periode in het jaar. Het is daarbij niet relevant of de woning in eigendom wordt gehouden of op andere wijzen ter beschikking staat van de belastingplichtige. De heffingsmaatstaf is vastgelegd in de gemeentelijke verordening en in dit geval gebaseerd op de Ozb. De Ozb is afhankelijk van de waarde van een onroerende zaak, in dit geval de gehuurde grond. Als de caravan door een recht van opstal als zelfstandige onroenende zaak in de Ozb is betrokken dan zal alleen de waarde van de caravan als grondslag voor de Ozb dienen en hiermee van invloed zijn op de hoogte van de forensenbelasting. Het is de gemeente toegestaan om de forensenbelasting afhankelijk te stellen aan de waarde van het kavel, gecorrigeerd voor de waarde van de hierop geplaatste stacaravan, als de caravan een zelfstandige onroerende zaak is voor de Ozb.

Voor het verschuldigd raken van de forensenbelasting is de eigendomssituatie irrelevant. Het is van belang van welk Ozb-object de ter beschikking staande woning deel uitmaakt.

Voor meer informatie over roerende of onroerende zaken verwijs ik u graag naar onze website.