Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dwaling bij aankoop van een camper

Vraag gesteld door E. Burns op 12 juni 2020

We kochten in oktober 2019 onze camper (polisnummer 12879910) en onlangs ontdekten we uitgebreide waterschade aan de achterkant van het busje. Het is duidelijk dat deze schade is veroorzaakt door langzame lekken op ten minste twee locaties, en een gerenommeerde reparatiewerkplaats in onze omgeving heeft ons verteld dat het hout zo rot is dat het minstens twee jaar zou moeten lekken. Ze hebben eigenlijk geweigerd om de reparatie uit te voeren, omdat de klus zo omvangrijk was dat ze de waterdichtheid achteraf niet betrouwbaar konden garanderen (zoals wettelijk verplicht in Frankrijk).

Gezien de staat van het verrotte hout, is het duidelijk dat deze schade al bestond voordat we het busje kochten. Het lijkt erop dat de Nederlandse consumentenwetgeving ons in deze situatie zou kunnen beschermen, omdat het probleem verborgen was toen we het busje kochten en we een grondige zelfinspectie deden.

We hebben de dealer op de hoogte gesteld van het probleem, maar we willen onze rechten en mogelijke vergoedingen beter begrijpen voordat we verder gaan met de gesprekken met hem. Idealiter zouden we het busje gewoon retourneren, het koopcontract annuleren en een volledige terugbetaling ontvangen. We willen niet verstrikt raken in een poging om de schade te herstellen, omdat deze mogelijk onherstelbaar is en lang zou duren.

We hebben met de verkoper gesproken en hij zei dat hij het kan repareren, maar pas in oktober van dit jaar. Hij raadt ons aan om ons een nieuwe camper van een vergelijkbaar type te geven. Hij heeft ons verteld dat het niet mogelijk is om de camper terug te sturen voor restitutie. We hebben echter gelezen dat op basis van de wet, als er grote schade was aangericht aan de camper voordat we hem kochten en we niet op de hoogte waren, we het recht hebben om het verkoopcontract te annuleren. Als we de waterschade hadden geweten, hadden we de camper nooit gekocht.

We hopen dat u ons wat advies kunt geven over hoe u met deze situatie om moet gaan, zodat we dit op de juiste manier met de verkoper kunnen afhandelen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft in oktober een tweedehands camper gekocht. Onlangs heeft u waterschade ontdekt aan de opbouw van de camper. De schade blijkt zo omvangrijk dat de reparateur in Frankrijk deze niet wenst te herstellen. Het gebrek moet volgens deze garagehouder al aanwezig zijn geweest toen de camper werd afgeleverd. De verkoper heeft aangeboden de camper om te ruilen tegen een vergelijkbaar model. U geeft de voorkeur aan terug leveren van de camper aan de verkoper en het terug ontvangen van de aankoopprijs. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper.

Garantie

Met de verkoper bent u een garantie overeengekomen voor de duur van één jaar of 10.000 km. Op grond van deze garantiebepaling kunt u de lekkage problematiek door de verkoper laten herstellen.

Wettelijke garantie

Op grond van de wet moet een product voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben. U hoefde niet te verwachten dat de opbouw van de camper dusdanig zou zijn aangetast door vochtschade. Als u kunt bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering en u dit gebrek niet hoefde te verwachten, kunt u van de verkoper vervanging of herstel eisen van het gebrek.

Na aflevering zijn meer dan 6 maanden verstreken voordat het gebrek zichtbaar werd. U kunt derhalve geen beroep doen op het bewijsvermoeden, dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering maar zult dit moeten bewijzen. Dit lijkt echter gelet op de bevindingen van de garagehouder geen probleem te vormen. U kunt de oorzaak van de schade laten vaststellen door een technische expertise uit te laten voeren door DEKRA.

Dwaling

Alternatief kunt u een beroep doen op dwaling. Bij dwaling wordt er een overeenkomst gesloten op basis van verkeerde informatie. Deze informatie moet zo belangrijk zijn dat als de koper het had geweten, hij de koop niet zou hebben gesloten of voor een aanzienlijk lagere prijs.

Bewijs

Voor een geslaagd beroep op dwaling moet u dus te kunnen aantonen, dat er een gebrek bestaat. Voorts moet u aantonen dat dit gebrek dusdanig ernstig is, dat u de camper niet gekocht zou hebben, dan wel niet gekocht zou hebben voor deze prijs. U kunt de vernietiging op grond van dwaling aanzeggen door gebruik te maken van onze modelbrief vernietiging wegen dwaling. Als u er met de verkoper niet uit komt, dan kunt u overwegen het geschil voor te leggen aan de rechter.

Conclusie

Het ligt het meest voor de hand om een beroep te doen op de garantiebepaling die volgt uit de overeenkomst, danwel een beroep te doen op non-conformiteit (wettelijke garantie). De verkoper heeft zich bereid getoond om een vergelijkbaar model camper te leveren en de gebrekkige camper terug te nemen. Door voor deze oplossing te kiezen voorkomt u verdere discussie en is verdere actie niet nodig.

Als u zou kiezen voor vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling, draagt u de bewijslast. Aangezien de verkoper al heeft aangegeven hiermee niet akkoord te gaan, lijkt een juridische procedure de enige oplossing. Het nadeel van een dergelijke procedure is dat dit veel tijd in beslag zal nemen en de uitkomst, gelet op de bewijslast, niet zeker is.

Ik raad u aan om het aanbod van de verkoper te heroverwegen. Als een vergelijkbaar model wordt aangeboden, raad ik u aan op deze camper een aankoopkeuring te laten uitvoeren.

Voor meer informatie over dwaling verwijs ik u graag naar onze website.