Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Documenten

Vraag gesteld door A. Keulemans op 5 juni 2020

Is het hebben van een foto van je rijbewijs en kentekenbewijs in je smartphone voldoende of moet je de pasjes daadwerkelijk bij je hebben? Bestaat er anders niet een app waarin je deze rechtsgeldig kunt downloaden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of u altijd het originele rijbewijs en het kentekenbewijs moet kunnen tonen of dat een kopie of foto voldoende is. Ook wilt u graag weten of er een technische mogelijkheid bestaat waarmee u kunt voldoen aan een eventuele toonplicht, zonder dat u de ‘kaartjes’ bij u moet hebben.

Toonplicht

Op grond van art. 160 Wegenverkeerswet 1994 moet u zowel het rijbewijs als het kentekenbewijs op eerste vordering, van de daartoe bevoegde personen, kunnen tonen. Met het rijbewijs wordt op grond van art. 107 Wegenverkeerswet 1994, het originele rijbewijs bedoeld. Voor wat betreft het kentekenbewijs geldt eveneens dat dit het originele kentekenbewijs moet zijn, ingevolge art. 36 Wegenverkeerswet 1994.

Als u het rijbewijs of het kenteken niet kunt tonen kan een boete worden opgelegd van € 45 voor het kentekenbewijs en een boete van € 95 voor het rijbewijs. Beide exclusief € 9 administratiekosten.

Voor het kentekenbewijs als kentekencard geldt een uitzondering. Tot 14 dagen na de datum van de tenaamstelling, hoeft u het kenteken niet te kunnen tonen.

Technische mogelijkheden

De wetgeving staat het op dit moment niet toe om het rijbewijs op een andere manier rechtsgeldig te kunnen tonen dan door afgifte ter inzage. Hoewel het technisch mogelijk zal zijn om een exact en geverifieerd beeld van het rijbewijs middels een app te tonen, zal daarnaast ook de wetgeving moeten worden aangepast.

Conclusie

U moet zowel het originele kentekenbewijs als het rijbewijs kunnen tonen. Hoewel het technisch mogelijk zal zijn om een digitale versie van deze bewijzen te kunnen tonen, is de wetgeving hieraan (nog) niet aangepast. Pas als de wet dit toestaat, kunt u volstaan met het tonen van een digitale versie van deze bewijzen.