Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dispuut Werkplaats

Vraag gesteld door P.J.F.H. de Voijs op 6 mei 2020

LR Defender. Auto startte slecht. Auto ter reparatie aangeboden bij de gerage. Na de eerste reparatie (Dec 2019), volgde een tweede omdat het probleem nog steeds niet verholpen was. Dit keer werden de brandplaatjes vervangen. Nadat we de wagen hadden opgehaald, wilde de autro na het eerste ritje niet meer starten.

Wagen weer naar de garage. Dit keer brandstofpomp vervangen. Omdat bij de eerste reparatie de brandstoftank ook al was gedemonteerd, beweer ik dat men bij de eerste reparative wel het e.e.a. over het hoofd heeft gezien en dat het vervangen van de brandplaatjes niet nodig was geweest, en die ik dus niet wil betalen. Zij claimen van wel. Wat is uw mening?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto ter reparatie aangeboden aan een garage. De uitgevoerde reparatie heeft de klachten niet verholpen. Korte tijd na deze reparatie kwamen de klachten opnieuw terug. U wilt graag weten of de garagehouder verwijtbaar heeft gehandeld en of u alle reparatiekosten moet betalen.

Diagnose en reparaties

Volgens onze automotive experts valt het e.e.a. op te merken over de handelswijze van de garage. Het is niet duidelijk waarom de brandstoftank gedemonteerd werd medio december. Ook de reden voor het vervangen van de brandstofplaatsjes blijkt niet uit de facturen. De vraag is waarom de brandstofdruk niet medio december is gemeten. Ook is het vreemd dat er pas bij de tweede demontage van de tank zand werd aangetroffen.  

Uit de beschikbare gegevens kon niet worden opgemaakt of de garagehouder goede redenen had om te handelen zoals hij gedaan heeft.

Klachten na reparatie

Als na een reparatie de klachten blijven bestaan, is de hoofdregel dat de reparatiekosten gewoon betaald moeten worden. Alleen als u kunt bewijzen dat de garagehouder een fout heeft gemaakt, kan dit anders zijn. Het bewijzen van een fout is vaak lastig.

Conclusie

Als u kunt bewijzen dat de garagehouder verwijtbaar heeft gehandeld, hoeft u voor de ‘onnodige’ reparaties en onderdelen niet te betalen. Het is lastig om te bewijzen dat een garagehouder verwijtbaar heeft gehandeld. Uit de nota’s kan niet worden opgemaakt waarom de garagehouder zo heeft gehandeld.

Ik raad u aan om in overleg met de garagehouder een expertise onderzoek te laten verrichten. Het kan redelijk zijn om af te spreken dat de partij die in het gelijk gesteld wordt de kosten voor dit onderzoek niet hoeft te betalen.  

Als de garagehouder hier niet aan wil meewerken, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen. Voor meer informatie over klachten na onderhoud verwijs ik u graag naar onze website.