Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Compensatie na opzegging sta-plaats / herstructurering

Vraag gesteld door op 26 juli 2020

Sinds ongeveer 2004 huren wij een sta-plaats voor ons  vakantiehuisje op camping Het Kalverland in Eck en Wiel. Dit huisje dat door de vorige eigenaar zelf was gebouwd hebben wij destijds met goedkeuring van de toenmalige parkeigenaar gekocht, en telkens in de zomer bewoond.

Het park is in 2009 verkocht aan 2B Recreatie, en toen is de kaalslag begonnen onder het mom van herstructurering, hoewel er al die jaren niets gebeurde en ca. 80 % van het terrein braak lag. Ook van enige faciliteiten was geen sprake meer. Daar ons huisje in prima staat was en ook na een technische keuring geheel in orde bleek te zijn en blijkbaar paste binnen de plannen, mochten we gewoon blijven.

In de herfst van vorig jaar kwam er een beheerdersechtpaar die het park nieuw leven in zou blazen, wat resulteerde in de eis dat ons huisje in januari weer technisch gekeurd moest woeden, plotseling de huur werd verhoogd, en dat wij de beukenhaag van het park aan de  voorkant van onze tuin plotseling zelf moesten onderhouden (alles zonder enige aankondiging of overleg vooraf).

Vervolgens ontvingen wij op 22-05-2020 een e-mail met daarna dezelfde brief aangetekend, met de mededeling dat i.v.m. herstructurering de huur per 31-12-2021 werd opgezegd, onder verwijzing naar de Recronvoorwaarden. (Op het briefhoofd stond “Recreatiepark Kalverland”, en onderaan werd afgesloten met “Derectie Kalverland" zonder handtekening en zonder KvK nummer)?

Aangezien ons vakantiehuisje niet verplaatsbaar is dacht ik aanvankelijk dat we een behoorlijk probleem hadden, maar toen ik de Recronvoorwaarden eens goed gelezen had, en daarna op de site van de ANWB  een artikel las van ANWB expert Michiel  van oktober 2018, en vervolgens nog het e.e.a. aan jurisprudentie vond op het internet heb ik besloten op 20-06-2020 een brief te schrijven aan “Directie Kalverland". In deze brief heb ik duidelijk vermeld dat ons vakantiehuisje ter plaatse plank voor plank is opgebouwd, en niet verplaatsbaar is, onder verwijzing naar de diverse toepasselijke punten in de Recron-voorwaarden, en dat na betaling van het bedrag dat door een onafhankelijk taxateur zou worden bepaald voor het huisje met garage de eigendomsoverdracht kan plaats vinden.

Vorige week ontving ik een aangetekende brief van FORWARD advocaten gedateerd op 9 juli waarin zij stellen dat cliënte “Camping De Wielsche Dreef" gerechtvaardigd is de huur op te zeggen met verwijzing naar herstructurering en een aantal punten in de Recronvoorwaarden die alleen van toepassing zijn op verplaatsbare chalets. En dat er “enkel grondgebonden woningen die qua programma van eisen goedgekeurd zijn door Landal “ ? En verwacht men een schriftelijke bevestiging van ons dat wij incl. ons chalet uiterlijk 31 december 2021 het terrein zullen verlaten. Verder wordt er geheel niet ingegaan op het feit dat de standaard voorwaarden van Recron niet van toepassing zijn op “niet verplaatsbare, ter plaatse plank voor plank opgebouwde  vakantiehuisjes”.

Uit de media is overigens gebleken dat de gemeente niet op de hoogte was van werkzaamheden op het park, en dat hoewel het bestemmingsplan voorziet in de bouw van ik meen 320 huisjes er nu sprake is van 230 huisjes, die dan blijkbaar veel groter zijn als waar toestemming voor is.  

Ik neem aan dat wij op basis van bovenstaande toch recht op schadeloosstelling hebben, in de vorm van kosten voor herbouw op een andere locatie, verhuiskosten, restitutie van de huurverhoging, vergoeding van de kosten voor de technische keuring enz?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Sinds 2004 huurt u een staplaats voor uw vakantiehuisje op camping Het Kalverland in Eck en Wiel. Op 22 mei ontving u een brief dat in verband met herstructurering de huur epr 31-12-2021 wordt opgezegd. Uw vraag is of u recht heeft op schadeloosstelling omdat uw huisje niet verplaatsbaar is en destijds ter plaatse is opgebouwd.

Herstructurering en zomerhuisjes

Herstructurering voor zomrhuisjes wordt in de Recron-voorwaarden niet genoemd als opzeggingsgrond. Zomerhuisjes zijn ter plaatse opgebouwd en zijn niet verplaatsbaar. Daardoor verliezen ze bij opzegging van de huurovereenkomst hun waarde. Als de ondernemer wil herstructureren en het de grond waar het zomerhuisje op staat nodig heeft, zal hij zelf met u, de recreant, in overleg moeten treden om tot een passende (financiële) oplossing te komen. Er is namelijk ruimte voor maatwerk en dat is belangrijk omdat de verschillen tussen de bestaande zomerhuisjes vaak groot kunnen zijn. Komt u met de ondernemer niet tot een oplossing dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie of aan de rechter.

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand vraag dan uw verzekering om advies en bijstand. Meer informatie over Recron voorwaarden voor vaste plaatsen vindt u op onze website.