Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete Italië via Call2Collect

Vraag gesteld door op 13 juli 2020

Ik ontvang van Call2Collect op 9-07-2020  drie aanmaningen inzake overtredingen die ik op 22 oktober 2018 met onze huurauto uit Italië heb begaan. De overtredingen zijn door mij onbewust gemaakt. Call2Collect geeft aan dat ik een aangetekend schrijven heb ontvangen op 15-08-2019. In desbetreffende periode was ik vijf weken op vakantie en kon mijn schoonmoeder de stukken ook niet voor ons afhalen bij Primera omdat er getekend moest worden. Bij terugkomst vakantie waren de stukken niet meer beschikbaar en heeft Primera deze teruggestuurd. Daarna heb ik geen schrijven meer ontvangen tot aan 9-7-2020 van Call2Collect.

Ik ben best bereid de initiële boete ad88,42 te betalen maar wil bezwaar maken tegen de draconische verhoging van de boete.' De boete werd namelijk verhoogd van 88 naar 407 euro, en het feit dat het 3 identieke overtredingen zijn binnen een tijdsbestek van 10 minuten (12.25,12.28 en 12.35). Daarnaast zijn de stukken nooit door mij in ontvangst genomen en is er nooit een tweede poging gedaan.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt een brief ontvangen van Call2Collect inzake een verkeersovertreding in Italië. U hebt het originele proces verbaal van de overtreding nooit in ontvangst genomen. Het betreft 3 maal een soortgelijke overtreding. U hebt de gegevens van de boete opgevraagd bij Call2Collect. U wilt graag weten of de boetes terecht zijn opgelegd en welk bedrag u moet betalen.

Soortgelijke overtreding

U bent meerdere keren kort achter elkaar, een voetgangersgebied ingereden. Iedere keer dat u het betreffende verkeersbord bent gepasseerd wordt als een aparte overtreding aangemerkt. Een bezwaar op grond van meerdere boetes voor een soortgelijke overtreding zal worden afgewezen.

Aanbieding proces verbaal

Het proces verbaal is u tijdig aangeboden door de Italiaanse autoriteiten. U heeft de poststukken niet afgehaald, omdat u op vakantie was en uw schoonmoeder niet kon tekenen voor het afhalen van de poststukken. Het niet afhalen van een aangetekend poststuk komt voor het risico van de ontvanger.

Welk bedrag betalen

De hoogte van de boete is vastgesteld op het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag eventueel vermeerderd met verzend- en procedurekosten. U bent gehouden dit bedrag te betalen. Eventuele andere kosten die het incassobureau in rekening brengt (zoals kosten dwangbevel, incasso- of translatiekosten) bent u niet verplicht te betalen.

Betalen van de boete

Call2Collect mag de boete in opdracht van de Italiaanse autoriteiten incasseren. Call2Collect kan betaling van de boete echter rechtens niet afdwingen. Betaling van buitenlandse verkeersboetes vermeerderd met procedure- en verzendkosten kan in Nederland alleen door het CJIB worden afgedwongen.

Als het CJIB opdracht krijgt tot het incasseren van een buitenlandse verkeersboete en geen bezwaar is gemaakt tegen de boete, zal het CJIB het hoogste in het proces verbaal genoemde bedrag incasseren vermeerderd met administratiekosten. Bij niet tijdige betaling aan het CJIB kan het CJIB het te betalen bedrag verhogen.

Conclusie

Ik raad u aan om bij Call2Collect aan te geven dat u niet gehouden bent om de incassokosten te betalen en dat u bereid bent om het boetebedrag aan Call2Collect tegen finale kwijting of direct aan de Italiaanse autoriteiten te betalen. U kunt hiervoor onze modelbrief bezwaar tegen incassokosten aanpassen en gebruiken.

Als u besluit om direct aan de Italiaanse autoriteiten te betalen, stuur dan een betaalbewijs aan het incassobureau en bewaar de correspondentie betreffende de boete goed.

Voor meer informatie over de Italiaanse verkeersboete verwijs ik u graag naar onze website. Hier vindt u ook de modelbrief.