Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bijbetalen na getekende overeenkomst

Vraag gesteld door op 23 juli 2020

17 juli nieuwe auto gekocht die a.s. dinsdag zou worden afgeleverd. Bij de koop gemeld dat de koppeling niet goed werkt. Staat ook op papier. Er zijn daar kosten voor in rekening gebracht. Nu belt vandaag de garage dat de kosten voor het repareren van de koppeling hoger uitvallen en dat de nieuwe auto niet afgeleverd wordt voor wij deze extra kosten betaald hebben. Mag de garage dit doen of is hij verplicht de nieuwe auto af te leveren volgens de door ons beiden getekende overeenkomst.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs hebt u een nieuwe auto gekocht die binnenkort zal worden afgeleverd. Uw oude auto zou hierbij worden ingeruild. Bij de taxatie van uw oude auto is opgemerkt dat het koppelingspedaal bleef hangen. De reparatie van dit gebrek is toen begroot op € 300,- door de verkoper. Het bleek niet meer mogelijk om met de oude auto te rijden en de auto is de eerstvolgende dag afgeleverd bij de dealergarage.

De reparatie van uw oude auto bleek duurder dan het bedrag dat de verkoper had begroot. De verkoper eist dat u eerst de meerprijs van de reparatie betaalt, voordat u de nieuwe auto geleverd krijgt. U wilt graag weten of u de meerprijs van de reparatie van uw oude auto moet betalen en of de verkoper de levering van de nieuwe auto mag uitstellen tot dat u deze kosten heeft betaald.

Taxatie van de inruilauto

De dealergarage heeft de inruilwaarde van uw oude auto vastgesteld en was hierbij op de hoogte van het gebrek met betrekking tot de koppeling. Dat de reparatie van de koppeling duurder bleek te zijn dan begroot, behoort voor rekening van deze professionele partij te blijven.

Dit is slechts anders als deze professionele partij kan aantonen dat het gebrek groter is geworden na de taxatie of dat er sprake is van een gebrek dat is ontstaan in de periode na het sluiten van de inruilovereenkomst en de feitelijke levering van deze auto.

Uitstel levering nieuwe auto

De verkoper kan de levering van de auto uitstellen tot het moment dat u betaald heeft. Als er sprake is van een andere vordering, in dit geval de reparatiekosten van de oude auto, dan kan de verkoper levering van de nieuwe auto alleen uitstellen als er sprake is van een opeisbare vordering. Naar mijn mening is er geen sprake van een opeisbare vordering anders dan prijs van de nieuwe auto minus kortingen en de inruilwaarde van uw oude auto.

Conclusie

In beginsel bent u verantwoordelijk voor schade aan de oude auto tot het moment dat u deze auto feitelijk levert. In dit geval was het gebrek bekend bij de verkoper en had het op de weg gelegen om aanvullend onderzoek te doen. Bovendien is de tijd tussen taxatie en feitelijke levering zeer beperkt en is het aannemelijk dat het gebrek al bestond op het moment van de taxatie.

Tenzij de verkoper kan bewijzen dat het gebrek is ontstaan na het moment van taxatie en/of hierna is verergerd, kan de verkoper de levering van de nieuwe auto niet uitstellen en/of u verplichten de meerprijs van de reparatie van uw oude auto te betalen.

Als u er met de verkoper niet uitkomt, raad ik u aan de rekening voor de reparatiekosten onder protest of onder voorbehoud van alle rechten te betalen. U kunt dan bemiddeling vragen aan de Bovag en eventueel het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over het inruilen van een auto verwijs ik u graag naar onze website.