Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autogebruik belastingtechnisch en verzekeringstechnisch

Vraag gesteld door op 10 juni 2020

Vraag 1: Ik heb een rijbewijs, betaal de wegenbelasting en verzekering. Mijn partner heeft geen rijbewijs en gaat dagelijks naar zijn werk met mijn auto. Hij krijgt van zijn baas reiskostenvergoeding 0.19 cent belastingvrij. Eist de belastingdienst dat mijn partner wegenbelasting en verzekering betaalt om in aanmerking te komen voor 0,19 cent belastingvrij. Wij zijn niet geregistreerd als partners en staan evenmin ingeschreven op hetzelfde adres.

Vraag 2: De collega van mijn partner is de chauffeur van de auto om dagelijks op en neer naar het werk te rijden. Volgens mij ben ik nu aansprakelijk want ik betaal wegenbelasting en verzekering. Hoe kan ik dat anders/beter regelen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een tweetal vragen over het gebruik van uw auto door derden. U wilt graag weten of de belastingdienst eisen stelt aan de kilometervergoeding die uw partner van zijn werkgever krijgt. Ook wilt u graag weten of u, nu een collega van uw partner feitelijk uw auto gebruikt voor het woon-werkverkeer, afspraken moet maken met de feitelijk gebruiker van uw auto.

Reiskostenvergoeding

Een werkgever mag een onbelaste vergoeding aan zijn werknemers geven van € 0.19 per kilometer. Dit geldt voor alle zakelijke kilometers waaronder woon-werkkilometers. Het is daarbij niet van belang hoe de werknemer reist.

De belastingdienst stelt dus geen eisen aan het vervoersmiddel om de onbelaste reiskostenvergoeding toe te staan. Het kan zijn dat de werkgever van uw partner wel eisen stelt aan het vervoersmiddel als voorwaarde voor het ontvangen van een reiskostenvergoeding. Ik verwijs u voor het recht op een reiskostenvergoeding naar de arbeidsovereenkomst van uw partner en/of de cao die van toepassing is of naar het bedrijfsreglement van de werkgever.

Uitlenen auto

Aan het uitlenen van een auto zijn risico’s verbonden. Het is belangrijk om hier met de lener goede afspraken over te maken. Bij een ongeval kan het zijn dat u uw no-claimkorting verliest of dat u het eigen risico moet betalen. Ook verliest de auto waarde door gebruik en is er sprake van slijtage. Het is belangrijk dat u weet of u eventuele schade kunt verhalen op de gebruiker. Om problemen achteraf te voorkomen is het ook van belang dat u bij uw verzekering meldt dat uw auto door een ander gebruikt wordt. Soms verhogen verzekeraars op grond van een andere gebruikelijke bestuurder de premie.

Graag verwijs ik u naar onze website voor meer informatie over de risico’s bij het uitlenen van een auto.

Conclusie

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over het gebruik van uw auto. Voor wat betreft de kilometervergoeding stelt de belastingdienst geen aanvullende eisen, mogelijk doet de werkgever van uw partner dit wel.