Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Accu 6 dagen na aankoop auto defect

Vraag gesteld door op 3 juli 2020

Vorige week heb ik een Fiat 500 gekocht voor ongeveer € 6.000 van bouwjaar 2012 met 120.000 km. Op de auto heb ik 1 maand garantie met een eigen risico van € 100.

Gisteren, 6 dagen na ophalen van de auto, wilde de auto 's middags bij mijn werk niet meer starten. De accu bleek defect te zijn en middels startkabels hebben we de auto kunnen starten. Thuis heb ik de verkoper gebeld maar die gaf aan dat een defecte accu niet onder garantie valt en bovendien had ik dan € 100 eigen risico. En ik moest maar eerst even langskomen om te laten zien dat de accu defect was.

Ik heb de auto gekocht bij een autohandelaar 170 km van mijn woonplaats vandaan, dus even naar de verkoper rijden was niet echt een optie. Vervolgens heb ik de Fiat dealer bij mij in de buurt gebeld wat een nieuwe accu voor mijn auto zou kosten. Aansluitend heb ik de verkoper weer gebeld en heb hem medegedeeld dat een nieuwe accu mij ongeveer € 140 zou kosten. Hij vond dit veel te duur, aangezien bij hem een accu niet meer dan € 100 zou kosten en ik moest maar eerst even langskomen. Het betreft hier een start-stop accu.

Ik ben er verder niet met de verkoper uitgekomen of dit nu (deels) onder de garantie valt. En dan zou ik nog € 100 eigen risico hebben. Uiteindelijk heb ik via een kennis een accu bij een auto-onderdelengroothandel kunnen kopen voor €110.

Ik heb inmiddels gelezen dat er ook nog iets is als wettelijke garantie, de non-conformiteit. Kan ik hier een beroep op doen? Heeft de verkoper gelijk dat ik eerst bij hem had langs moeten komen, ondanks dat ik dan het risico had dat de auto niet weer wilde starten als deze afgeslagen was? Moet ik de accu aan de verkoper laten zien, aangezien dit dan een reis van 340 km heen en terug is? Heb ik recht op vergoeding van de kosten die ik nu gemaakt heb? Wat is in dit geval redelijk? En wat moet ik dan doen om een vergoeding te krijgen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een occasion gekocht. Bij de koopovereenkomst bent u een garantie overeengekomen voor de duur van één maand, met een eigen risico van € 100,-. Korte tijd na aflevering wilde de auto niet meer starten en bleek de accu defect. U heeft de verkoper aangesproken tot vervanging van de accu. De verkoper stelde dat de accu buiten de garantie viel en dat u de auto moest langsbrengen voor diagnose en eventueel herstel. Uiteindelijk heeft u een nieuwe accu geplaatst. U wilt graag weten of u de kosten voor deze nieuwe accu (gedeeltelijk) kunt verhalen op de verkoper.

Garantie en conformiteit

De garantie zoals overeengekomen met de verkoper is onderdeel van de koopovereenkomst. Partijen zijn vrij om te bepalen wat de inhoud is van het garantiebeding. Op grond van deze garantie had de verkoper een vervangende accu moeten plaatsen, zodat de auto weer gebruikt kon worden. De eerste € 100,- die deze reparatie zou kosten had u in dat geval moeten betalen. Een garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. U heeft als koper recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. U zult onder normale omstandigheden moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek en dat dit gebrek al bij aflevering aanwezig was.

Non-conformiteit bij consumentenkoop

Omdat u de auto als consument kocht van een bedrijf is er sprake van een zogenoemde consumentenkoop. In dit geval hoeft u niet te bewijzen dat de accu al gebrekkig was toen de auto werd afgeleverd. Er bestaat een rechtsvermoeden dat dit gebrek al bestond als het gebrek zich openbaart binnen 6 maanden na aflevering.

Rechten bij non-conformiteit

Volgens de wet heeft u, tenzij de verkoper kan bewijzen dat het gebrek door u toedoen is ontstaan, recht op kosteloze vervanging van de accu. U moet de verkoper dan wel in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen.

Rechten verspeeld

Als u zonder de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen en/of zonder toestemming van de verkoper het gebrek verhelpt of laat verhelpen, verspeelt u ten aanzien van dit gebrek uw rechten.

Conclusie

Op grond van de garantie had u van de verkoper vervanging van de accu kunnen vorderen. U had in dat geval de eerste € 100.- moeten betalen. In plaats van een beroep op de garantie, had u een beroep kunnen doen op non-conformiteit. In dat geval had de verkoper het gebrek kosteloos moeten vervangen.

U heeft de verkoper niet in de gelegenheid gesteld om het gebrek te verhelpen. U heeft daarmee uw wettelijke rechten verspeelt.

Ik raad u aan om bij de verkoper aan te geven dat u een nieuwe accu heeft gekocht en dat u de verkoper in de gelegenheid stelt het defect aan de oude accu vast te stellen. Hierbij kunt u vragen om een tegemoetkoming in de kosten voor de nieuwe accu. Hoewel u vergoeding van deze kosten juridisch niet kunt afdwingen, zou een (gedeeltelijke) vergoeding, bijvoorbeeld de inkoopprijs van de accu, gelet op de feiten en omstandigheden een goede oplossing kunnen zijn.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.