Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang

Vraag gesteld door J. Lasthuis op 23 januari 2020

Ik reed op een doorgaande weg rechtdoor(bewijs heb ik van de gemeente), langs een parkeer terrein (ook hier is bewijs van). Deze parkeer terrein is gescheiden van het wegdek met een lage ijzeren balk (hekje). De uitrit is dus voor mij herkenbaar aan de niet afgeronde hoeken en de ijzeren balken. De tegenpartij heeft dus naar zowel links als rechts geen zicht door de geparkeerde auto's. Toch claimt hij dat hij voorrang heeft omdat hij van rechts komt. Vervolgens is hij door de binnenbocht links afgeslagen en is hierdoor tegen mijn achterkant van de auto gereden. Het enige wat voor de tegenpartij spreekt is dat de wegdek vrijwel identiek is.

Nu heb ik ook een strijd met mijn eigen verzekering. Deze kijken alleen naar het soort wegdek.
Hoe sterk sta ik als ik hier werk van maak. Het is jammer dat ik geen foto kan toevoegen.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een verkeersongeval. U bent van mening dat de andere partij schadeplichtig is, omdat deze een parkeerterrein verliet. Uw verzekeraar stelt dat de andere partij voorrang had omdat deze van rechts kwam en de weg waarop u reed onderdeel was van het parkeerterrein. U wilt graag weten welke bestuurder schadeplichtig is.

Bijzonder manoeuvre
Uit art. 54 RVV1990 volgt dat een bestuurder bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre al het overige verkeer voor moet laten gaan.

Rechts heeft voorrang
Uit art. 15 RVV 1990 volgt dat bij een kruising bestuurders van rechts komend verkeer voorrang moeten verlenen.

U schrijft bewijs te hebben van de gemeente dat u zich op een doorgaande weg begaf. Hieruit volgt dat de weg waarop u reed geen rondweg of bestemmingsweg is of anderszins onderdeel uitmaakte van het parkeerterrein. Hieruit volgt dat de andere partij een bijzondere manoeuvre uitvoerde en u derhalve voor had moeten laten gaan.

Advies
Ik raad u aan om bij uw verzekeringsmaatschappij aan te geven dat u zich op een doorgaande weg bevond en het bewijs hiervan te overleggen. Mocht u er met de verzekeringsmaatschappij niet uitkomen dan raad ik u aan de wegbeheerder aansprakelijk te stellen voor de schade. Dat de gemeente stelt dat er sprake is van een doorgaande weg en de verzekeringsmaatschappij hier anders over denkt geeft aan dat de situatie onduidelijk is. Op grond van artt. 6:174 jo. 6:162 BW kan de schade veroorzaakt door een onduidelijke situatie worden verhaald op de wegbeheerder.

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland verwijs ik u graag naar onze website.