Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verlopen rijbewijs in buitenland

Vraag gesteld door E. van Marle op 22 februari 2020

nu ik (net) 75 jaar ben geworden is mijn rijbewijs verlopen. Voor Nederland is een (tijdelijke) verlenging afgekondigd, maar niet daarbuiten. Onderneemt de ANWB actie tbv. haar leden, om deze idiote situatie opgelost te krijgen? NB. het CBR meldde mij telefonisch dat het nog wel 9 maanden kan duren voor ik een brief krijg inzake rijgeschikt. Ik wacht nu al 6 maanden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw rijbewijs is onlangs verlopen en u komt in aanmerking voor (tijdelijke) verlening zonder medische herkeuring. U wilt graag weten wat de ANWB van deze situatie vindt en hoe wij ons inzetten om deze situatie op te lossen.

Situatie onacceptabel

De ANWB vindt deze situatie onacceptabel en stuurt daarom al langer aan op maatregelen om de problemen te verhelpen. Wij doen dat op basis van de ontvangen klachten, die wij o.a. in de Gebruikersraad van het CBR aan de orde hebben gesteld.

Wat doet de ANWB?

De ANWB behandelt geen individuele klachten maar verzamelt het hele jaar door opmerkingen en klachten over het CBR. Als u iets wilt melden over het CBR, dan kan dat via belangenbehartiging@anwb.nl. Wij nemen de verzamelde reacties mee in onze gesprekken met het CBR. In ieder geval zullen we de situatie op de voet blijven volgen en houden we je via onze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Niet tevreden over het CBR

Als je niet tevreden bent over de handelwijze van het CBR, dan adviseren wij je schriftelijk een klacht in te dienen bij het CBR via klachten@cbr.nl. Wordt je klacht niet correct opgelost of duurt het te lang, dan kun je een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. De Ombudsman behandelt individuele klachten over instellingen die een overheidstaak uitoefenen zoals het CBR.

Voor verdere informatie over de achterstanden bij het CBR verwijs ik u graag naar onze website.