Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete uit Spanje

Vraag gesteld door F. Kiewitt op 30 maart 2020

Hoe lang blijft een boete (overtreding van de max. snelheid) geldig uit Spanje. Ik krijg er 1 binnen die al meer dan 3 maanden geleden is  begaan.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een verkeersovertreding begaan in Spanje. Ruim drie maanden na de vermeende overtreding heeft u de kennisgeving van de overtreding ontvangen. U wilt graag weten binnen welke termijn de Spaanse autoriteiten de overtreding bekend moeten maken aan de overtreder. Ook wilt u graag weten wanneer en onder welke voorwaarden een Spaanse boete niet langer opeisbaar is als gevolg van verjaring.

Kennisgeving

De Spaanse autoriteiten moeten de kennisgeving van de overtreding binnen 6 maanden na het constateren van de overtreding afgegeven.

Verjaring

Na het vaststellen van de boete is het afhankelijk van de ernst van de overtreding binnen welke termijn de boete verjaart. Ernstige overtredingen verjaren na 6 maanden, de lichte overtredingen na 3 maanden. Let op, de verjaring kan in Spanje worden gestuit door administratieve handelingen. De handelingen die nodig zijn om de identiteit of woonplaats vast te stellen of voor aflevering stuiten de verjaring zelfs zonder dat de betrokkene hiervan op de hoogte hoeft te zijn.

Inning door CJIB

Als het voor de Spaanse autoriteiten niet mogelijk blijkt om de boete te innen, kan de vordering worden overgedragen aan het CJIB. Het CJIB is bevoegd om betaling van de buitenlandse boete rechtens af te dwingen in Nederland.

Conclusie

De kennisgeving is tijdig verstuurd. Ik raad u aan de boete zo spoedig mogelijk te betalen.

Voor meer informatie over de boete uit Spanje verwijs ik u naar onze website.