Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Italië

Vraag gesteld door op 17 april 2020

Op 16-04-2020 heb ik een aangetekende brief ontvangen uit italië voor een verkeersovertreding 96 km waar 80 km is toegestaan deze overtreding heeft op 16-08-2018 plaats gevonden en op 30-10-2018 door de Italiaanse justitie erkend. moet ik deze betalen aangezien de boete al meer dan 360 dagen oud is. En welke stappen moet ik ondernemen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een snelheidsovertreding begaan in Italië in 2018. Onlangs heeft u een boete voor deze verkeersovertreding ontvangen van de Italiaanse autoriteiten. U wilt graag weten of u deze boete moet betalen. Ook wilt u graag weten hoe u bezwaar kunt maken tegen deze boete.

360-dagen termijn

De boete moet u binnen 360 dagen na het vaststellen van de overtreding, zijn toegestuurd. Onduidelijk is wat er precies met 'vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW.

Als de boete naar uw mening te laat is verstuurd, kunt u op deze formele grond bezwaar maken tegen deze boete.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken bij de Italiaanse autoriteiten, waarbij u aangeeft dat de boete niet tijdig is aangeboden. U kunt hiervoor het model bezwaar tegen Italiaanse boete gebruiken.

Als de rechter uw beroep gegrond verklaart, hoeft u de boete niet te betalen. Let op, wordt uw bezwaar ongegrond verklaard dan wordt het boetebedrag verhoogd tot tweemaal het bedrag van de minimumboete.

Niet betalen en geen bezwaar

Als u nu geen verdere actie neemt, is het aan de Italiaanse autoriteiten om betaling van de boete af te dwingen. Alleen het CJIB kan betaling van boetes voor buitenlandse verkeersovertredingen rechtens afdwingen in Nederland.

Verjaring

Als u na 5 jaar na het vaststellen van de boete niets van de Italiaanse justitie hebt vernomen, is de boete verjaard en kan betaling niet meer worden afgedwongen.

Conclusie

U kunt de boete betalen en gebruik maken van het verlaagde tarief. U kunt bezwaar maken op basis van een niet-tijdige toezending van het proces verbaal. Omdat het onduidelijk is wanneer de overtreding is vastgesteld, bestaat hierbij een risico dat het bezwaar wordt afgewezen. In dat geval bent u een hoger boetebedrag verschuldigd. U kunt verdere acties van de Italiaanse autoriteiten en eventueel het CJIB afwachten. Als u hiervoor kiest, bestaat het risico dat het uiteindelijke boetebedrag hoger zal zijn dan bij directe betaling.

Voor meer informatie over de Italiaanse boete verwijs ik u graag naar onze website.