Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade aan mijn fout geparkeerde auto in Frankrijk

Vraag gesteld door G.J.C. van Dijk op 27 februari 2020

In Frankrijk (Honfleur) reed een dame, achteruit rijdend, komend van links uit een onverhard pad, tegen mijn inderdaad fout geparkeerde auto. Zij had geen schade, mijn schade bedroeg zo'n €1600. Nu zegt de verzekeringsmaatschappij dat volgens de Franse wet in dat geval de foutparkeerder voor de helft van de schade verantwoordelijk is. Klopt dat?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een aanrijding in Frankrijk. Naar uw idee had de wederpartij (meer) schuld aan het ongeval. Uw verzekeringsmaatschappij heeft aangeven dat u de helft van de schade zelf moet dragen. Dit omdat de Franse wet dit voorschrijft onder de gegeven omstandigheden. U wilt graag weten of dit klopt.

Toepasselijk recht

Ingevolge het Haags verkeersongevallenverdrag 1971 is het Franse recht van toepassing. Om te bepalen welke partij welk gedeelte van de schade moet vergoeden, moet dus worden gekeken naar de Franse wet- en regelgeving.

Ingevolge de vierde WAM-richtlijn, kan de Nederlandse vertegenwoordiger van de verzekeraar van de wederpartij worden aangesproken ter vergoeding van schade.

Franse wet- en regelgeving

Als de aansprakelijkheid vast staat, is de hoofdregel dat de veroorzaker van schade deze moet vergoeden. Als er sprake is ‘eigen schuld’, zoals bijvoorbeeld in uw geval, dan kan het zijn dat u zelf een deel van de schade moet dragen.

Van een regel die bepaalt dat door het foutieve parkeren slechts 50% kan worden vergoed is ons niets gebleken.

Conclusie

Ik raad u aan om de motivatie voor het besluit op te vragen bij de verzekeraar. Als deze motivatie niet duidelijk maakt waarom voor deze verdeling is gekozen, raad ik u aan om in overleg met de verzekeraar te bekijken of in dit geval een andere verdeling van de schadevergoeding niet meer recht doet aan de situatie.    

Voor meer informatie over aanrijdingen in het buitenland verwijs ik u graag naar onze website.