Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Probleem bij aankoop nieuwe auto

Vraag gesteld door op 28 januari 2020

Ik koop op 21 november 2019 een nieuwe auto. De dealer heeft een actie 'try and buy' en geeft een inruilpremie van € 2.750,- bovenop de inruil van mijn huidige auto. De geschatte levertijd van de nieuwe auto is februari 2020. De dealer belt 24 januari op met de mededeling dat de levertijd veel langer is dan verwacht, mogelijk mei of zelfs nog langer. Ik zeg hem dat dit voor mij geen probleem is want ik heb nog een goede auto. Ik wacht wel wat langer. Dat is volgens de dealer een probleem want dan kan hij de extra inruilpremie niet geven. Hij heeft wel een andere auto in een andere kleur. Ik was boos en ben dezelfde dag nog naar de dealer gegaan om verhaal te halen. Ik voelde mij onder druk gezet en had geen andere keuze dan ok te zeggen tegen dezelfde auto in een andere kleur vanwege het niet krijgen van de inruilpremie. Op 28 januari belt de dealer dat het kenteken van de auto is aangevraagd en dat ze de auto op mijn naam willen zetten ook al heb ik de auto nog niet ontvangen. Om voor mij onbekende redenen moet de auto voor 1 februari op naam staan. Op deze manier voelt het voor mij alsof de auto mij nu wordt opgedrongen. De vraag:Ik heb een door beide partijen getekende koopovereenkomst. Is de dealer verplicht om de auto te leveren ook al is dat op een later stadium en kan hij de premie zomaar ongedaan maken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht. U heeft uw oude auto ingeruild en u heeft gebruik gemaakt van een inruilpremie-actie. De verkoper heeft u medegedeeld dat uw auto niet tijdig geleverd kan worden. Gevolg hiervan zou zijn dat u geen aanspraak kunt maken op de inruilpremie-actie. De verkoper biedt u daarom een andere (kleur) auto aan met behoud van de premie. U bent akkoord gegaan met de levering van deze auto in plaats van de door u bestelde auto. U vraagt zich af of de dealer gehouden kan worden de oorspronkelijk overeengekomen auto te leveren en of de afgesproken premie ongedaan kan worden gemaakt.

Bijzonder spijtig dat u pas in dit stadium de vraag heeft voorgelegd. Had u de vraag voorgelegd op het moment dat duidelijk werd dat de door u gekozen auto niet (tijdig) kon worden geleverd, dan had u nakoming kunnen eisen inclusief inruilpremie.

De overeenkomst
Een overeenkomst verplicht partijen om de overeengekomen afspraken na te komen. Voor u betekent dat betaling van de koopprijs en voor de dealer levering van de auto. De verkoper heeft op een zeker moment een nieuw aanbod gedaan. U heeft dit aanbod geaccepteerd. Hiermee is een vervangende overeenkomst tot stand gekomen.  

Inruilpremie
Was u niet akkoord gegaan met het nieuwe aanbod dan had u nakoming kunnen eisen van de oorspronkelijke overeenkomst. Voor de inruilpremie geldt dat uit de overeenkomst niet blijkt dat aan de inruilpremie extra voorwaarden werden gesteld. In de overeenkomst is slechts opgenomen dat een inruilpremie wordt gegeven.

De voorwaarden van de Try and Buy waren u niet bekend. Als de voorwaarden al onderdeel hadden uitgemaakt van de overeenkomst dan nog had dit voor u geen gevolgen gehad. De inruilpremie (korting) is o.a. afhankelijk gesteld van het moment van de registratie van de gekochte auto. Het moment van registratie is afhankelijk van het moment van levering. Buiten uw schuld werd de verwachte leveringsdatum niet gehaald. Uiteraard kan dit beding dan niet in uw nadeel worden uitgelegd.

Conclusie
U bent akkoord gegaan met de levering van een (alternatieve) kleur auto. U kunt alleen aanspraak maken op nakoming van een eerdere overeenkomst, als u deze overeenkomst met succes kunt vernietigen. Ik zie onvoldoende feiten, omstandigheden en bewijsmiddelen om de laatste overeenkomst met succes te vernietigen. Uiteraard kunt in overleg met de verkoper of fabrikant nog proberen tot een andere regeling te komen. Vooralsnog raad ik u aan om zoveel mogelijk te genieten van de nieuwe auto en de kleur voor lief te nemen. In het vervolg raad ik u aan niet op andere aanbiedingen in te gaan voordat u in de gelegenheid bent gesteld om advies in te winnen.

Voor tips bij aankoop van een auto verwijs ik u graag naar onze website.