Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Prijsverhoging caravanstalling

Vraag gesteld door op 27 februari 2020

We ontvingen de factuur voor de caravanstalling voor het seizoen aug.2019-juli 2020. Daarop staat een hogere prijs per strekkende meter dan is afgesproken, nl. € 35 ipv € 30. We hebben aangegeven dat dit niet in overeenstemming is met de overeenkomst die we met hem zijn aangegaan. Hij antwoordt dat hij de prijzen op zijn website heeft staan.

Mag hij zomaar met terugwerkende kracht zonder ons te informeren de prijzen verhogen? Op de ovk staan overigens geen prijzen vermeld, er wordt verwezen naar algemene voorwaarden die we niet hebben gezien en die ook niet op zijn website staan. Alvast dank voor uw antwoord.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een prijswijzing van de stallingskosten voor uw caravan. U wilt graag weten of het stallingsbedrijf eenzijdig de stallingsprijs mag aanpassen.

Wettelijke regeling

De overeenkomst die u bent aangegaan is een overeenkomst tot bewaarneming. In de wet is ten aanzien van de overeenkomst tot bewaarneming slechts opgenomen dat de bewaarnemer recht heeft op loon. Er zijn geen bijzondere bepalingen over prijswijzigingen in de wet opgenomen.

Overeenkomst

Uit de overeenkomst blijkt niet dat een vaste prijs is overeengekomen of dat de overeenkomst voor een bepaalde periode geldt. Uit de factuur maak ik vervolgens op dat er sprake is van een overeenkomst voor een periode van één jaar. Na ieder jaar wordt dus een nieuwe overeenkomst gesloten.

Conclusie

Het is de ondernemer toegestaan om de prijs aan te passen voor steeds de eerst volgende periode. U moet wel steeds in de gelegenheid worden gesteld om het aanbod af te wijzen en de overeenkomst in overeenstemming met de geldende voorwaarden op te zeggen. Voor de periode gelegen tussen het einde van de vorige overeenkomst en het eerste moment waarop u bekend bent geworden met de nieuwe prijs is het verdedigbaar dat u daarvoor het lagere tarief betaalt en de overeenkomst vervolgens ontbindt wegens de prijswijziging.

U kunt op grond van de mij ter beschikking staande gegevens de ondernemer niet dwingen de stalling voor de ´oude prijs´ aan te blijven bieden. Wel kunt u proberen de overeenkomst ontbinden en stellen dat u voor de reeds verstreken contractperiode de oude prijs verschuldigd bent geraakt.

Voor meer informatie en tips over caravanstalling verwijs ik u graag naar onze website.