Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Oplichting aankoop camper bij particulier ongedaan te maken?

Vraag gesteld door op 20 maart 2020

Wij hebben bij een pariculier een citroen jumper 2.0 hdi zelfbouw camper uit 2005 gekocht voor 2500 euro. Nu blijkt bij controle door 2 autobedrijven dat de koppakking lek is en de motor ooit is heetgelopen waardoor deze niet te redden is. Verder blijken de remmen helemaal op en is de camper op meerdere vitale plekken aan de onderkant doorgerot, terwijl de APK nog tot 30-09-20 loopt!!

Wij voelen ons erg opgelicht. Kunnen wij kosten op de verkopers verhalen of op het bedrijf dat de APK heeft gedaan of kunnen wij (een deel van) de aankoopkosten terugvorderen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een tweedehands camper gekocht van een particulier. U garage heeft onlangs vastgesteld dat een kostbare motorreparatie nodig is. Ook blijken de remmen opgebruikt en zijn vitale delen van de onderkant doorgeroest. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper. Ook wilt u graag weten of u de APK-garage aansprakelijk kunt stellen voor het naar uw mening ten onrechte afgeven van een goedkeuring tot september 2020.

Conformiteit

U heeft recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Het product moet de eigenschappen bezitten die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn. Welke redelijke verwachtingen u van de camper mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de koopprijs.

Bewijs

Omdat u de camper van een particulier heeft gekocht, moet u als koper bewijzen dat het product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben en dat deze gebreken al aanwezig waren toen u de camper kocht.

Onderzoeksplicht

De koper heeft een onderzoeksplicht wat inhoudt dat voor het sluiten van de overeenkomst moet worden onderzocht of de camper wel voldoet aan uw verwachtingen. Deze onderzoeksplicht wordt zwaarder naarmate de camper ouder is, een hoger kilometrage heeft of de prijs hiertoe aanleiding geeft.

Aard van het gebrek

Voor de roestschade geldt dat de onderzoeksplicht in het algemeen niet zo ver gaat dat u de onderkant van de auto had moeten onderzoeken op roestschade. Desondanks is roestschade bij een 15 jaar oude camper met ruim 300.000 km op de teller wel te verwachten.

Voor de schade aan de motor geldt dat de verkoper u gewezen heeft op een probleem met het koelsysteem. Het zal daarom lastig zijn om te bewijzen dat de schade aan de motor is ontstaan vóór het moment van levering.

Voor wat de remmen betreft gaat het om een zogenoemd slijtage onderdeel. Tenzij de verkoper zou hebben medegedeeld dat de remmen nog bijzonder goed waren, kan ten aanzien van dit gebrek geen beroep op non-conformiteit worden gedaan.

APK-garage

Roestvorming kan bij de APK tot gevolg hebben dat: geen melding hoeft te worden gedaan, een adviespunt moet worden opgenomen of dat de auto moet worden afgekeurd. Afhankelijk van het onderdeel wordt de roestschade berekend en bekeken of dit gevolgen heeft voor de APK.

De aard van de roestschade is mij niet bekend. Over het algemeen zal het moeilijk zijn om de APK-garage aansprakelijk te houden voor het afgeven van een onterechte goedkeuring. Zeker ingeval dit 6 maanden na de keuring ter sprake wordt gebracht. De APK is een momentopname waarna gesteld kan worden dat de auto op de APK-punten naar verwachting nog één jaar kan deelnemen aan het verkeer.

Conclusie

Naar mijn mening kunt u de verkoper niet aanspreken tot herstel op grond van non-conformiteit. Een actie tegen de APK-garage lijkt mij eveneens niet zinvol, omdat zelfs een aanzienlijke roestaantasting in het algemeen niet lijdt tot een afkeuring of zelfs maar tot een adviespunt. Uw camper is ouder, heeft een relatief hoog kilometrage en de koopprijs was relatief gering.

Voor meer informatie over klachten na aankoop verwijs ik u graag naar onze website.