Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Op voorsorteervak stoplicht voor rechtdoor

Vraag gesteld door op 16 januari 2020

Echtgenote is per abuis door rood licht gereden waar 24 uurs digitale flitspalen staan. Kreeg Mulderboete a €249,00 op voorsorteervak voor rechtsaf heeft zij rood stoplicht (deels afgedekt door lantaarnpaal op foto van cjib te zien) Op dit voorsorteervak staat ook een stoplicht voor rechtdoor (raar en gevaarlijk, zeer verwarrend).
Het was ongeveer 22.30 uur en geen verkeer. Als zoiets op een druk moment gebeurd, zijn gevolgen niet overzien. We vinden ons als oprechte burger GEPAKT!!  Bezwaar heb ik reeds gemaakt maar afgewezen, is volgens mij niet serieus naar gekeken. Ga dus weer in bezwaar richting kantonrechter. Kunt U ons helpen. Vr,gr. . mail en telefoonnummer is bij U bekend in account.   p.s. Voordat ik VVN ga vragen om te helpen hoop ik hulp van U te krijgen. Of? vind U dat ik tegelijkertijd ook hun moet vragen.  Oo ja ! de zekerheidsstelling moet ik nog voor 4-2-2020 betalen om wederom bezwaar te maken maken. Ja! dat is heel wat/veel voor een normale brave burger.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Uw echtgenote is een driekleurig verkeerslicht gepasseerd op het moment dat het licht, voor haar rijbaan, rood was. U bent in beroep gegaan tegen de strafbeschikking. Uw beroep is afgewezen. U heeft besloten de zaak voor te laten komen bij de kantonrechter. U heeft het gevoel dat er niet gekeken is naar uw gronden voor bezwaar. U vraagt zich af of u zich tot Veilig Verkeer Nederland (VVN) moet wenden of dat de ANWB iets voor u kan betekenen.

Uw beroep
U bent in beroep gekomen tegen de strafbeschikking. U heeft aangegeven dat u de verkeerssituatie erg onduidelijk vind. Vooral het dubbele verkeerslicht en de daarvoor geplaatste lantaarnpaal die het zicht ontneemt op een deel van het verkeerslicht.

Afwijzing beroep door OM
Dat uw beroep is afgewezen, vind ik niet vreemd. U weerspreekt de overtreding niet. U geeft slechts aan dat er verzachtende omstandigheden zouden zijn. De onduidelijkheid van de verkeerssituatie en de reden waarom u toen ter plaatse was.

Dat de boete is opgelegd is niet verwonderlijk omdat het ‘door rood rijden’ een strafbaar feit oplevert (art. 68 jo. 92 RVV1990). De onduidelijkheid van het verkeerslicht dat gedeeltelijk geblokkeerd zou worden door de lantaarnpaal, is zeer beperkt. Boven de rijbaan is ook een verkeerlicht zichtbaar.

Conclusie
Naar mijn idee is de boete terecht opgelegd. U heeft inmiddels besloten tot het laten voorkomen van de zaak bij de kantonrechter. Het OM zal wanneer de overtreding niet wordt weersproken doorgaans niet de boete laten vervallen. Bij de kantonrechter kunt u uw verhaal doen. Mogelijk ziet de rechter aanleiding om de boete te matigen.

Omdat u vind dat er sprake is van een onduidelijke verkeerssituatie raad ik u aan de verkeerssituatie voor te leggen bij VVN. Zij kunnen zich inzetten voor verduidelijking van de situatie door de wegbeheerder. Ook kunt u zelf in contact treden met de wegbeheerder.