Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ondeugdelijke nieuwe auto

Vraag gesteld door L.B.A. Post op 4 maart 2020

Ford connect nieuw gekocht bij ford zaandam, direct na verval fabrieksgarantie en slechts 22000 km ernstige problemen met motor en lekkage koetswerk. Lekkage is direct na aankoop opgetreden en door dealer verholpen onder garantie. Na 22000 km, net uit garantie, defecte brandstofpomp, direct daarna ernstige problemen met verstuivers, motor. Kostenplaatje nog niet duidelijk, ford dealer vind dat de klant dit moet betalen.

Ik vind dit zeer onredelijk met deze zeer lage km stand, graag advies hoe te handelen ter verduidelijking. Geen vervuiling van brandstofsysteem en filters geconstateerd, naar mijn mening een ondeugdelijke auto geleverd.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Na de vervanging van een defecte brandstofpomp is gebleken dat de verstuivers van de motor van uw auto niet goed werken. U wilt graag weten wat uw rechtspositie ten aanzien van de reparatiekosten. U heeft de auto nieuw gekocht en de fabrieksgarantie is recent verlopen.

Garantie

Met de verkoper bent u overeengekomen dat de fabrieksgarantie van toepassing is op de auto. Deze garantie is door tijdsverloop vervallen. Een commerciële overeengekomen garantie beperkt niet uw wettelijk recht op een goed product. U heeft recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben op grond van de overeenkomst (conformiteit).

Non-Conformiteit

Voor een geslaagd beroep op non-conformiteit moet u in dit geval aantonen dat het product niet de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Ook moet u aantonen dat het gebrek al bestond toen u de auto kreeg.

Aard van het gebrek

De verstuivers zijn onderdeel van de motor. Opzichzelfstaand hoort de motor een autoleven lang (10 jaar) mee te gaan. Hetzelfde geldt voor een brandstofpomp. Waarschijnlijk is het defect aan de verstuivers het gevolg van de defecte brandstofpomp. Als het gebrek niet het gevolg is van verkeerd gebruik, zoals bijvoorbeeld het tanken van verkeerde brandstof of van gebrekkig onderhoud, moet het gebrek al aanwezig zijn geweest toen de auto geleverd werd. U zult dit moeten bewijzen. Als de verkoper het tegendeel kan bewijzen, komt u geen beroep toe op non-conformiteit.

Rechten bij conformiteit

Als de oorzaak van de schade buiten uw schuld ligt en u dit gebrek niet hoefde te verwachten, heeft u recht op correcte nakoming van de verkoper. Als het product al een gebrek had toen u het kocht, moet de verkoper dit gebrek op zijn kosten verhelpen.

Conclusie

Ik raad u aan om bij de verkoper aan te geven dat u op grond van de wet recht heeft op kosteloos herstel. Als u er onderling niet uitkomt, raad ik u aan het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie voertuigen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, raad ik u aan deze in te schakelen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u naar onze website.