Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nieuwe Auto geleverd maar niet volgens de overeenkomst

Vraag gesteld door A.H. Seekles op 28 februari 2020

Ik heb een nieuwe auto gekocht en in de overeenkomst staat dat het gewicht 1148 kg is maar volgens de belastingdienst is het gewicht 1154 kg dus een schaal hoger. De dealer is niet erg toeschietelijk. Mijn vraag is wat zijn mijn rechten.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht. Volgens de overeenkomst heeft de auto een gewicht van 1148 kg. Bij aflevering is gebleken dat de auto volgens het RDW een leeggewicht heeft 1154 kg. Het gevolg hiervan is dat u meer motorrijtuigenbelasting moet betalen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is tegenover de verkoper. 

Conformiteit

De afgeleverde auto blijkt niet te voldoen aan de overeenkomst. De auto blijkt immers zwaarder dan overeengekomen. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben, kunt u van de verkoper herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. Als herstel of vervanging onmogelijk is, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden of prijsvermindering te vorderen. Na ontbinding ontstaat een verplichting tot ongedaanmaking. 

Dwaling

Alternatief kunt u een beroep doen op dwaling. Had u immers geweten dat de auto zwaarder zou zijn dan overeengekomen, dan had u de auto niet onder deze voorwaarden gekocht. Met een succesvol beroep op dwaling vernietigt u de overeenkomst. De overeenkomst heeft dan nooit bestaan. U heeft onverschuldigd betaald en heeft recht op teruggave van het aankoopbedrag. 

Conclusie

Omdat de auto niet voldoet aan de overeenkomst kunt u van de verkoper vorderen dat hij een auto aflevert die wel het overeengekomen gewicht heeft of vorderen dat de verkoper zorgdraagt voor een juiste opname van het gewicht bij de RDW. Blijkt dit onmogelijk te zijn, dan kunt u prijsvermindering vorderen of de overeenkomst ontbinden. Alternatief kunt u de overeenkomst vernietigen op grond van dwaling. 

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website. Ook vind u nadere informatie over dwaling op onze website.

Geeft de verkoper geen gehoor aan uw vordering en heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan raad ik u aan deze in te schakelen.