Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mondelinge verkooptoezegging auto

Vraag gesteld door J.J. Hutten op 23 februari 2020

Auto aangeboden aan een handelaar. Deze deed heel moeilijk over mijn vraagprijs. Na veel loven en bieden nam ik genoegen met zijn lage aanbod. Dezelfde dag nog een autodealer bezocht die spontaan 100 euro meer bood. Dit bod geaccepteerd en auto afgeleverd. Nu wil de handelaar 150 euro schadeloosstelling. Moet ik dat betalen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft uw auto te koop aangeboden aan een handelaar. Uiteindelijk heeft u een (laag) bod op uw auto van deze handelaar geaccepteerd. Later die dag heeft u uw auto aangeboden aan een dealergarage die een hoger bod heeft uitgebracht. U heeft (ook) dit bod geaccepteerd en u heeft de auto aan de dealer geleverd. De handelaar vordert een schadevergoeding. U wilt graag weten of u deze schadevergoeding moet betalen.

Koopovereenkomst

U heeft met de handelaar overeenstemming bereikt over de verkoop van uw auto. De koopovereenkomst die inhoudt dat de koper zich verplicht een prijs in geld te betalen en dat de verkoper zich verplicht een zaak aan de koper over te dragen is hiermee tot stand gekomen.

Levering van de auto

U kunt de zaak, in dit geval de auto niet meer leveren. U kunt niet meer over de auto beschikken, immers deze is inmiddels al (aan een ander) verkocht en geleverd. De handelaar weet inmiddels dat u de auto niet meer zult (kunnen) leveren.

Schade koper

De koper kan de auto nu niet gebruiken of doorverkopen en lijdt hierdoor schade. Op grond van de wet kan hij deze schade vergoed krijgen van de verkoper die niet levert. Normaal gesproken moet de verkoper dan wel eerst in verzuim zijn. Omdat hij in dit geval weet dat u niet zal nakomen, is er al direct sprake van verzuim.

Bewijs

Als de handelaar zijn schadevergoeding rechtens wil afdwingen, zal hij moeten bewijzen dat er sprake was van een koopovereenkomst, dat de verkoper niet heeft geleverd en niet zal leveren. Ook zal hij moeten bewijzen dat hij hierdoor schade heeft geleden.

Conclusie

Op grond van de wet is de verkoper die niet levert, verplicht om de schade die de koper daardoor lijdt te vergoeden. De koper zal moeten bewijzen dat een koopovereenkomst bestond en dat hij door het niet nakomen van de verplichtingen door de verkoper schade heeft geleden.

Voor meer informatie over het annuleren van een koopovereenkomst verwijs ik u graag naar onze website.