Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag campingeigenaar toestemming weigeren om ons chalet te verkopen?

Vraag gesteld door op 21 januari 2020

Wij staan met ons chalet op een Recroncamping op een huurplaats. Deze plaats wordt per jaar verlengd. Nu willen we ons chalet verkopen. De campingeigenaar houdt dit tegen omdat ze het verloop op de camping te groot vindt worden. Ze heeft aangegeven dat ze binnen 4 weken met een protocol hiervoor komt. Kan zij wettelijk gezien zeggen dat chalets van ouder dan 30 jaar niet meer verkocht mogen worden? En hoe beeindigen we dan onze huurovereenkomst? De parklasten van 2500 euro per jaar zijn voor ons niet meer op te brengen. Wij hebben dit keurig onderhouden chalet 3 jaar geleden gekocht voor 27.000 euro.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt een vaste staplaats onder Recron-voorwaarden. U vraagt zich af of de campingondernemer eisen mag stellen aan de verkoop van het chalet dat u in eigendom heeft. Ook wilt u graag weten hoe u de huurovereenkomst voor de staplaats kunt beëindigen.

Aan de verkoop van (alleen) het chalet mag de campinghouder geen eisen stellen. Als u het chalet wilt verkopen met behoud van de staplaats kan de campinghouder (als eigenaar van de grond) wel eisen stellen.

Verkoop chalet met behoud staplaats
In de recron-voorwaarden is opgenomen dat u voor verkoop van het kampeermiddel met behoud van staplaats schriftelijke toestemming nodig heeft van de verkoper. Het is de campingondernmer toegestaan om bijzondere voorwaarden te verbinden aan de verkoop. Het is de campingondernemer niet toegestaan om de verkoop afhankelijk te stellen van verkoop met bemiddeling door de campingondernemer of van een financiële tegemoetkoming aan de campingondernemer. De campingondernemer mag wel eisen stellen aan o.a. de leeftijd van het kampeermiddel voordat medewerking aan verkoop met behoud van staplaats wordt gegeven.

Opzeggen huurovereenkomst staplaats
In de recron-voorwaarden is opgenomen dat de recreant de huurovereenkomst kan beëindigen. Wel moet een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de overeenkomst in acht worden genomen. De staplaats moet dan leeg en schoon worden opgeleverd. U moet dan zorgen dat het kampeermiddel en alles wat u op de plaats heeft aangebracht wordt verwijderd.

Conclusie
U kunt het chalet verkopen. U moet dan zorgen dat de staplaats wordt ontruimd en het chalet bij de koper terecht komt. Als u het chalet wilt verkopen met behoud van de staplaats zult u overeenstemming met de campingondernemer moeten bereiken.  

Voor meer informatie over de koop en verkoop van een chalet, verwijs ik u graag naar onze website.

 

Reacties:

M. Piek

Auteur - 23 maart 2023

Goedendag dank voor de uitleg en als het een vast staplaats is zonder Recon of enige vorm van voorwaarden? Behalve dan houden aan bepaalde snelheid, toestemming bij verkoop, geen verhuur aan anderen wat mondeling besproken is.

Chaim

ANWB Expert - 25 maart 2023

In beginsel wordt in de praktijk een zogenaamd 'wegneemrecht' van het kampeermiddel ook op niet Recron-parken gerespecteerd. Zonder behoud van staplaats kan het kampeermiddel in de regel dus worden meegenomen en de staplaats worden opgezegd.  

Ook een mondelinge overeenkomst moet worden nagekomen. Het probleem is echter dat een mondelinge overeenkomst lastig te bewijzen is. Een van de basisregels in het Nederlandse recht is dat wie stelt, ook moet bewijzen. Als u zich wilt beroepen op een mondelinge afspraak, zult u dus moeten bewijzen dat deze afspraak gemaakt is, wat de afspraak precies inhield en wat de gevolgen hiervan rechtens zijn. 

Als de geldende afspraken niet op schrift zijn gesteld en partijen het niet eens kunnen worden over welke afspraken er gelden, zal gekeken worden naar de feiten en omstandigheden van het geval en zal een rechter oordelen of en zo ja welke afspraken over en weer gerespecteerd moeten worden. 

Als er geen afspraken op papier zijn gemaakt wordt doorgaans aangenomen dat er steeds jaarlijks een nieuwe overeenkomst voor de huur van het kavel is overeengekomen. De huurder geniet dan geen bescherming ten aanzien van prijsverhogingen en de verhuurder kan steeds tegen het einde van het overeenkomstjaar de overeenkomst opzeggen, zonder enige vergoeding verschuldigd te raken. Juist als men veel investeert in een kampeermiddel dat op een gehuurd kavel staat, is het raadzaam om de afspraken rondom de huur van het kavel goed vast te leggen op papier.