Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is rijtest noodzakelijk

Vraag gesteld door op 28 februari 2020

In november 2019 heeft onze twintig jarige zelfstandige dochter een mail van het CBR ontvangen dat haar toegewezen gezondheidsverklaring drie jaar geldig is! (aangevraagd vanwege haar lichte lichamelijke beperking / spastische diplegie)

Tijdens haar "tussentijdse toets" in dec. 2019 vroeg de aanwezige examinator of ze ook een oproep voor rijtest had gehad, waarna ze 'nee' had beantwoord, de examinator bleek dit op dat moment wat vreemd te vinden, en wou hier ws nog navraag naar doen. Niets meer gehoord tot onze dochter half febr. 2020 een mail van CBR onder ogen kreeg, welke in januari 2020 was verstuurd, maar onze dochter eerst over 't hoofd had gezien. Hierin stond vermeld dat er een bericht voor haar klaarstond via 'mijn DigiD. Hier bleek vermeld dat haar gezondheidsverklaring was ingetrokken daar ze niet tijdig gereageerd had. Tevens stond vermeld dat ze tevens ook geen rijexamen mag doen. (ze krijgt les in een automaat)

Na telefonisch contact met CBR heeft ze toch alsnog een oproep mogen ontvangen voor een rijtest. Maar onze vraag is en blijft: mag en kan een drie jaar geldende gezondheidsverklaring alsnog tussentijds worden ingetrokken na een succesvolle tussentijdse toets (waarvoor de bewuste persoon dus geslaagd is) met reden dat er alsnog eerst ook nog een rijtest moet worden afgenomen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw dochter wilt graag haar rijbewijs halen. In oktober 2018 heeft zij haar gezondheidsverklaring afgegeven. Uw dochter heeft een lichte lichamelijke beperking. U wilt graag weten of een gezondheidsverklaring tussentijds kan worden ingetrokken. Ook wilt u graag weten of een succesvolle tussentijdse toets invloed heeft op het intrekken van de gezondheidsverklaring. 

Rijgeschiktheid en rijvaardigheid

Een rijbewijs wordt afgegeven na beoordeling van de rijgeschiktheid en rijvaardigheid. Voordat een rijexamen kan worden afgenomen, moet het CBR vaststellen of de kandidaat geschikt is om aan het verkeer deel te nemen. Met het examen wordt de rijvaardigheid beoordeeld. 

De rijgeschiktheid wordt beïnvloed door medicijnen, drugs of alcohol. Daarnaast is de gezondheid van een persoon van belang om de rijgeschiktheid te beoordelen.

Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring moet o.a. ingevuld worden vóór het praktijkexamen en bij twijfel over de rijgeschiktheid. Als het CBR naar aanleiding van de gezondheidsverklaring twijfel heeft over de rijgeschiktheid kan nadere informatie worden opgevraagd bij medisch specialisten en kan gevraagd worden een rijtest af te leggen. Uiteindelijk neemt het CBR een beslissing over de rijgeschiktheid. Er kan besloten worden dat een persoon ongeschikt, geschikt voor een bepaalde tijd, geschikt onder voorwaarden of volledig geschikt is. 

Tussentijdse toets

De tussentijdse toets is een soort proefexamen. Deze toetst is bedoeld om de kandidaat te laten wennen aan het praktijkexamen. Het CBR kan besluiten om tijdens het praktijkexamen af te zien van het toetsten van de bijzondere verrichtingen, na een succesvolle tussentijdse toets. 

Conclusie

Het CBR heeft de rijgeschiktheid niet kunnen vaststellen. Hierdoor is het niet mogelijk om praktijkexamen te doen. Ik raad u aan alsnog de nodige gegevens aan te leveren en de rijtest in te plannen, zodat de rijgeschiktheid van uw dochter kan worden vastgesteld. De tussentijdse toets is geen praktijkexamen, voor deze toets hoeft de rijgeschiktheid (nog) niet vast te staan. 

De gezondheidsverklaring is niet ingetrokken. Door het CBR is besloten uw dochter ongeschikt te verklaren, omdat geen rijtest is afgenomen. U kunt alsnog de gegevens aanleveren en een rijtest inplannen. Zodra de rijgeschiktheid vast staat, kan met het praktijkexamen beoordeeld worden of beoordeeld of uw dochter ook rijvaardig is.