Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Intrekking rijbewijs mogelijk?

Vraag gesteld door op 21 februari 2020

Ik heb een fietser aangereden, die daardoor letsel heeft opgelopen. Politie maakte ter plaatse géén p.v. op. Kan mijn rijbewijs alsnog door het CBR of de OvJ worden ingetrokken, nog voordat c.q. zonder dat ik voor een rechter ben gekomen?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een verkeersongeval, waarbij de fietser letsel heeft opgelopen. Uw rijbewijs is niet ingevorderd door de politie. Ook is geen proces verbaal opgemaakt. U wilt graag weten of het rijbwijs alsnog door het CBR of de Officier van Justitie (OvJ) kan worden ingevorderd, zonder dat u uw verhaal heeft kunnen toelichten voor de rechter.

Invordering CBR

Naar aanleiding van het politierapport kan bij het CBR twijfel ontstaan over de rijgeschiktheid of rijvaardigheid van de bestuurder. Het CBR kan dan besluiten een onderzoek in te stellen of een maatregel op te leggen. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Wordt niet meegewerkt aan het onderzoek of wordt de maatregel niet opgevolgd dan kan het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. Blijkt uit het onderzoek dat de bestuurder niet langer rijgeschikt of rijvaardig is dan volgt eveneens ongeldigheid verklaring van het rijbewijs.

Inhouden door OvJ

De Officier van Justitie beslist na invordering van het rijbewijs door de politie of het rijbewijs moet worden ingehouden. Uw rijbewijs is niet ter plaatse ingenomen. De OvJ kan melding doen bij het CBR over twijfel over de rijgeschiktheid of rijvaardigheid. Bij de hoorzitting voor de rechter kan de OvJ een rijontzegging vorderen.

Conclusie

De OvJ kan niet alsnog het rijbewijs invorderen voordat een hoorzitting heeft plaatsgevonden. Het CBR kan naar aanleiding van het politierapport of na melding van de OvJ een maatregel opleggen of een onderzoek starten naar de rijvaardigheid of –geschiktheid. Afhankelijk van het meewerken aan – of de resultaten van het onderzoek kan het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren.

Voor meer informatie over de invorderingsprocedure door het CBR verwijs ik u graag naar onze website.