Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Inname rijbewijs

Vraag gesteld door Z. Kenjic op 3 april 2020

Stel dat voor een overtreding die je bijv. hebt gemaakt tijdens het rijden van de auto je rijbewijs is ingenomen. Zou je daarna kunnen deelnemen in het verkeer als motorrijder (andere categorie voertuig)? In Kroatië is dat naar mijn verbazing mogelijk en ik ben benieuwd hoe is het in Nederland geregeld.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U wilt graag weten of u na inname van het rijbewijs bevoegd blijft om andere behaalde categorieën voertuigen te blijven besturen.

Besturen motorvoertuig

Een bestuurder van een motorvoertuig mag alleen op de openbare weg rijden als aan hem/haar een rijbewijs is afgegeven in de betreffende categorie. Bovendien moet het rijbewijs geldig en leesbaar zijn.

Inname rijbewijs

Een rijbewijs kan worden ingenomen door de politie, worden ingehouden door de Officier van Justitie (OvJ) of worden ingevorderd door een beschikking of na gerechtelijke uitspraak. Als daartoe aanleiding bestaat, kan het CBR besluiten een onderzoek in te stellen of een maatregel op te leggen. Wordt niet meegewerkt aan het onderzoek of wordt de maatregel niet opgevolgd dan kan het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. Blijkt uit het onderzoek dat de bestuurder niet langer rijgeschikt of rijvaardig is dan volgt eveneens ongeldigheid verklaring van het rijbewijs.

Gevolgen tijdens inname/inhouding van het rijbewijs

Zolang het rijbewijs nog niet is teruggegeven door de OvJ, de politie of het CBR, is het verboden een voertuig van de categorie van het rijbewijs waarop de inname betrekking had te besturen. Voorgaande laat onverlet dat de bestuurder van een motorvoertuig een geldig rijbewijs moet kunnen tonen.

Gevolgen strafbeschikking/gerechtelijke uitspraak

Als door een strafbeschikking of gerechtelijke uitspraak de bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen wordt ontzegd, is het verboden om daarna nog een motorrijtuig te besturen op de openbare weg.

Ongeldig verklaren

Het CBR kan één of meerdere categorieën van het rijbewijs ongeldig verklaren. Nadat een rijbewijs categorie ongeldig is verklaard, is het verboden om die categorieën voertuigen te besturen.

Conclusie

In beginsel blijft u na inname van het rijbewijs bevoegd om de categorieën voertuigen waarvoor het rijbewijs niet is ingenomen te blijven besturen. Afhankelijk van het besluit van het bevoegde gezag wordt een of meerdere categorieën (tijdelijk) ongeldig verklaard. Wel moet u te allen tijde een geldig en leesbaar rijbewijs kunnen overleggen. Kunt u dit niet, dan riskeert u een boete. U zult in dat geval dus voor de niet ingenomen of niet ongeldig verklaarde categorieën een nieuw rijbewijs moeten aanvragen.

Voor meer informatie over rijbewijzen in Nederland verwijs ik u graag naar onze website.